10 ting de beste digitale selskapene i Norge gjør

10 ting de beste digitale selskapene i Norge gjør

Vi bruker milliarder av annonsekroner i digitale medier og digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere. Det som er sikkert er at det er ytterst få bedrifter som er virkelig gode på digitale flater i dag og vi har fortsatt en lang vei å gå. Etter å ha jobbet digitalt med alt fra de små til noen av de største merkevarene i Norge, har jeg erfart hva de aller dyktigste på området gjør.

Jeg har laget en liste på det som kjennetegner de beste bedriftene og er 10 punkter som alle kan lykkes med, uavhengig av størrelse.

1. Bruker innsikten som er tilgjengelig

Det finnes uendelig med data på nettet som er enkelt å innhente, men som sjelden brukes til noe fornuftig. Noe av det viktigste for et selskap er å øke kunnskapsnivået internt og forstå tallene som er av betydning. Uten en forståelse av data, er det heller ikke noe grunnlag for å gjøre riktige og viktige beslutninger for selskapet. Når man forstår dataen som kommer inn, kan selskapet begynne å gjøre handlinger på denne. Dette gir et nytt grunnlag til dataanalyse, og når prosessen gjentas flere ganger skapes sann verdi til selskapet.

2.   Rett verdi til rett kanal

Når selskapet har fått forståelsen for dataen som innhentes, kan man finne ut hvilke kanaler som generer resultatene og i hvilken grad denne kanalen bidrar til den totale omsetningen.

Attribusjon har lenge vært et bransjeord, og de beste selskapene i Norge gjør dette også i praksis. Den potensielle avkastningen er enorm, når man finner ut hvor stor påvirkning hver kilde har for sluttresultatet og den faktiske verdien kanalen tilfører i hvert enkelt steg i kjøpsprosessen.

Assistert verdiføring baserer seg på trafikkildene som ikke selger produktet direkte, men bidrar til merkevarebygging. Vi kan ikke måle verdi fra det siste klikket feks når vi skal måle effekten fra TV. Det samme gjelder også for digitale kanaler som Facebook, bannerannonsering og YouTube.

Forstår selskapet det helhetlige bildet, kan vi gjøre de rette investeringene, analysene og unngå underprioritering av kildene som faktisk driver resultatene for selskapet.

3.   Bruker intern data

Overraskende få selskaper vet hvordan de får det meste ut av sin egen data. Denne dataen er ekstremt verdifull, da dette er informasjon som konkurrentene dine ikke kan kopiere.

For å lage verdi ut av intern data, må det først lages en strategi for hvilke data som hentes inn og en forståelse for hvordan denne informasjonen kan brukes videre.

Når selskapet vet hvordan å bruke dataen, kan innsamlingen avCRM-data brukes til å finne nye brukermønstre, målgrupper og koble intern innsikt med eksterne plattformer. Det kan også implementeres direkte inn i annonseringsstrategien som ytterligere effekt gjennom mer nøyaktig målretning, forståelse av kunden og annonsering for lønnsomme produkter.

4.   Kostnads / inntekstsprinsipper

Dette punktet er selvsagt, men har ofte en tendens til å bli et diskusjonsområde når det presenteres. I alle oppstartsmøter er dette en førsteprioritet, ettersom det er hovedgrunnlaget for at selskapet skal oppnå suksess.

Still seg selv spørsmålet, hvor mange konverteringer (feks: salg, registreringer, kontaktforespørsler) trenger du for at selskapet skal tjene penger for hver krone du putter inn i annonsering?

Du kan regne ut verdien når du vet hva kostnaden er for produktet, leveransen, og produksjonen (+andre relaterte kostnader). Vi kan da subtrahere kostnaden med salgsummen til produktet for å finne marginen.

Et eksempel på dette er når produktets pris er 499 kr og sum kostnader er 399 kr. Dette betyr at vi har 100 kr i margin og kan dermed betale 100 kr per konvertering før vi går i minus.

Ettersom annonsering digitalt er stort sett dynamisk, kan vi nå styre all annonsering etter marginen til produktet. Dette betyr at hvis marginen er definert, kan vi med sikkerhet gjøre enda bedre beslutninger. Vi kan nå finne ut om vi skal skalere annonseringen opp, justere den ned, eller stoppe plattformer som ikke fungerer slik vi ønsker.

5. Dynamisk

Å være dynamisk er viktig for at selskapet skal utvikle seg raskere og lære fortere. De beste i klassen gjør systematisk testing av plattformer basert på kostnads/inntektsprinsipper og finner kontinuerlig nye innovative løsninger for å effektivisere driften. Endringsvillighet og proaktivitet, er kritisk for at selskapet skal kunne omstille seg i en digital verden som forandrer seg raskt.

6. Årsak/virkning

Når selskapet er blitt dynamisk og proaktivt, åpner dette muligheter for å fokusere på de små detaljene. Summen av alle disse detaljene, gir til slutt de ekstra gode resultatene.

Eksempel på dette er å A/B-teste forsiden, bytt farger på knappene, test nye ord i bannerannonseringen, endre skjemaene som skal fylles ut, eller forbedre utsjekkprosessen til kundene dine. Forbedrer du konverteringsraten din med 1 % og du omsetter for 1 000 000 kr i året, gir denne endringen alene en økning på 10 000 kr.

7. Ambisjon

Alle partene som involveres i å bygge digitalstrategien må ha like ambisjoner for hvordan selskapet skal utvikle seg. Å gjøre rede for ambisjonsnivået internt i selskapet, sammen med tredjeparter (for eksempel et byrå), er viktig for å strømlinje arbeidet slik at alle vet ”hvor vi skal”.

Byrået og selskapet har et delt ansvar for å oppnå utvikling. Hvis byrået ikke tenker nytt og ser mulighetene, vil ikke selskapet få rett rådgivning og vokse. I lik grad vil veksten stagnere dersom byrået er proaktivt, men blir begrenset av at selskapet ikke ønsker forandring.

8. Kommunikasjon

Å sikre at alle partene som jobber digitalt med selskapet har en god kommunikasjon, et lettere sagt enn gjort. Det er ikke bare kommunikasjonen eksternt som ofte er et problem, men også informasjonsflyten internt!

De beste selskapene klarer å skape kultur for kompetansedeling og få alle avdelinger til å dra i samme retning. Når personer med ulik fagkompetanse møtes, starter de virkelige viktige prosessene for et selskap, der verdiskapningen starter.

9. Uredde for å teste nytt og har en prøve-feile holdning

Det viktigste er at selskapet ikke er redd for å feile mot veien til suksess. Blir man sittende med de samme budsjettene og plattformene over lang tid, vil dette stoppe utviklingen. Denne tilnærmingsmåten fremmer kreativitet og en innovativ tankegang, som er viktig for å skille seg ut i et digitaltrom hvor flere aktører kjemper om de samme annonseplassene. I digital satsning er det ingen unnskyldning for ikke å teste nye ting , ettersom annonsekjøp gjøres dynamisk med lav risiko.

10. Alt måles

Ikke mål kun det faktiske kjøpet, men finn også verdien av mindre hendelser. Dette kan være telefoner, mail, klikk på knapper, besøk på viktige sider, eller andre hendelser som skjer på nettstedet av betydning. De beste i klassen sporer alle aktiviteter, setter verdi på hver hendelse og analyser dataen som kommer ut av dette.

Denne dataen er kritisk for å vite hva:

  1. Brukerne gjør på siden din
  2. Effektivisere kampanjer fra alle plattformer,
  3. Finne verdien av trafikken til nettstedet
  4. Lage målgrupper
  5. Finne ut hvilke kanaler som faktisk leverer gode resultater
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *