Fra attribusjon til handling med Akademiet

Akademiet er en landsdekkende privatskole som har elever på VGS, privatist og nettstudier. Akademiet tar mål av seg å være en av Norges beste og mest fremtidsrettede skoler med fokus på den enkelte elev. Akademiets videregående skoler tilbyr elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte lærere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. For studiene privatist og nettstudier skjer over halvparten av de totale søknadene i januar og august. Med andre ord må Akademiet kjøpe annonser fra september til juli for å konvertere trafikk i august.

Viktigheten av å finne hvilke søkeord og kilder som assisterer til denne perioden er derfor stor og svært utfordrende.

Utfordring:

 • Med lange kjøpsprosesser følger det også store utfordringer med å måle resultatene av markedsføringen. Dette skaper spørsmål som: Hvilken effekt har egentlig bannerreklamen vi har betalt for, hvor verdifull er egentlig plattformene vi bruker, eller utnytter vi annonsekronene effektivt? Ikke bare er det en stor utfordring å analysere effektene, med det er også umulig å gjøre handlinger i skala basert på de tidkrevende attribusjonsanalysene som gjøres.
 • Det finnes få attribusjonsverktøy av kvalitet som er rimelig på pris, enkle å bruke, lett tilgjengelig og som ikke låser seg til kun en plattform (for eksempel Google (Google Attribution, eller datadrevet annonsering i AdWords), Facebook, etc). Ved å lage vårt eget verktøy kunne vi gjøre teknologien tilgjengelig, koble flere kilder sammen, gjøre handlinger på dataen på tvers av plattformer og samtidig skreddersy programmet for Akademiet.
 • Som standard bruker flere systemer vi har Last click attribusjon. Vi undervurderer av den grunn flere kanaler som er med i viktige kjøpsbusluntinger.
 • Google Analytics begrenser seg kun til data fra faktiske klikk fra en kilde, og kan ikke attribuere verdi til de som har sett en annonse, for så senere konvertert fra en annen kilde. Analytics har kun et 90 dagers tilbakeblikkvindu, som er svært kort i et attribusjonsperspektiv for en skole.

Fremgangsmetode

Vi lagde et attribusjonsverktøy som var enkelt å bruke, analysere, og skape gode resultater for Akademiet.

attribusjonsprosess Akademiet

Resultater:

Verktøyet vi bygde gjør tidligere utfordringer om til dynamisk analyse og handlinger basert på assistert kjøpsdata. Akademiet kan i dag gjøre viktige investeringer, skreddersy annonsetekster og øke synlighet for viktige assisterende annonseplasser automatisk!

Vi fant ut

 1. Vi får bevist verdien av kilder vi antok hadde en god assistert effekt.
 2. Vi fikk kategorisert hvilke kanaler som konverterer og hvilke kilder som bygger merkevare.
 3. Vi undervurderte mange søkeord og til hvilken tid personer assisterer fra hvert søkeord
 4. Ser flere veier mot et kjøp
 5. Vi kan nå investere smartere i kanaler vi tidligere har undervurdert

Akademiet søketrender

Hvorfor er dette en genial løsning?

 • Attribusjonsverktøyet er automatisert og skalerbart
 • Systemet kan by på kampanjer også utenfor AdWords (Bing, Facebook, Bannerannonsering etc).
 • Attribusjonsrapporten, budgivning og annonsekreasjon kan oppdateres ned til per time
 • Kan appliseres til alle. Alle har behov for attribusjonstankegang
 • Dette er teknologi som er gjort gratis og gjør attribusjon tilgjengelig for alle bedrifter
 • Det beste er at alt er laget slik at oppsettet lett kan kopieres til flere kontoer. Det hele tar 10 minutter å sette opp
 • Vi kan bruke assistert søkedata til å skreddersy budskap til alle digitale kanaler. Vi kan da levere rett budskap, bedre innhold, til personer som ikke engang vet at de vil søke enda

Hvordan kan digital strategi påvirke offline aktivitet og generere mer salg

Losby Gods arrangerer bryllupsmesse hvert år, og i 2016 kombinerte vi en digital strategi med offline aktivitet, for å få det meste ut av messen.

Under messen

Under messen ble det annonsert på Google og Facebook med annonser som kun vises 1 km rundt Losby Gods. Dette sikret at vi kunne spre budskap gjennom digitale plattformer til deltakerne på messen og gjøre oppsalg gjennom relevant annonsering.

 • I Google søk fant vi opp opp hva personer søker etter når de er på messen.
 • I Facebook viste vi en film fra budeshowet, hvor alle personer som var på Facebook kunne engasjere seg med videoen og vi kunne bruke dette som publikum i annonsering etter messen.

Tallene viser: Under messen søkte flest etter overnatting og hotell, samtidig som flere letet etter et sted å spise. Vi kunne da vise en tilpasset annonse til disse søkerne. Vi ser at 13 stykker har søkt etter restaurant og 13 etter hotell / overnatting. Vi ser også at 1 person har gått inn på booking siden til Losby Gods etter å søkt på “overnatting”. For Facebook ser vi en rekkevidde på 269 personer og 4 av disse likte “pagen” på Facebook. Disse følgerne kan senere treffes med organiske poster fra Losby Gods, som kan resultere i salg på langsikt. 1 person har valgt å dele videoen med sitt eget nettverk og 17 har reagert på innlegget (likes eller smilyes).

Under messen ble det også filmet live som gir gratis stor eksponering på Facebook. Dette engasjerte ikke bare folk på messen, men også personer som befinner seg på andre lokasjoner. Dette ga en rekkevidde på 1200 personer, 36 reagerte på innlegget som gir økt rekkevidde og 3 som delte videoen med sitt eget nettverk.

Etter messen

Etter messen brukte vi innsamlede epostadresser og personer som ble eksponert for video under messen til å lage et publikum vi visste var mottakelige for annonser. Det ble videre satt opp A/B-tester av budskap for å finne hva som skaper engasjement hos de som tidligere har vært på messen.

Tallene viser: Listene som ble fanget opp fra videoen ga best effekt hvor rekkevidden på 5858 ga: 1 besøk til booking side og 1 skjema innsendt på bryllupssiden. Vi ser også av de personene som var på epostlistene, kontaktet en av disse Losby Gods etter å ha sett en Facebookannonse om bryllup. Dette vil si at vi har fått to verdifulle leads til bestilling av bryllup i etterkant av messen. Totalt var det 3 som delte innlegget, 9 som følger Losby Gods og 121 personer har reagert på innleggene.

Resultater fra retargeting Losby gods

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført under messen 2015, bekrefter flere av tallene vi ser. Majoriteten av de som kommer til bryllupsmessen kommer etter et søk på Google, eller eksponering på Facebook. 3 ønsker å bestille bryllup på messen og 128 ønsker brosjyre. Å treffe personene som ønsket brosjyre kan være verdifulle leads til senere bryllup.

Losby Gods spørreundersøkelse case

Oppsummering

 • Vi ser klare effekter av Google søk, hvor mange av kjøpende inkluderer betalt søk som en del av kjøpsprosessen
 • Under messen: Flere søkte etter restauranter i nærheten og 1 bruker besøkte bookingsiden etter å søkt på overnatting på Google
 • Retargeting annonser i etterkant av messen ga 1 besøk til bookingsiden, 1 bruker som kontaktet Losby Gods etter å sett en bryllupsannonse og 1 bruker som fylte ut bryllupsskjema på nettstedet

 

Fra sommerstengt til Always On med Bokstavfabrikken

Ved å omfavne performance-metodikken har Bokstavsfabrikken vist veien for Norges mindre bedrifter. De endret en negativ utvikling til rekordresultater på 5 måneder, og skapte satsningsvilje for videre vekst.

Beskrivelse av kampanjen

 • Bokstavfabrikken.no var en nettbutikk som de siste 6 månedene hadde hatt en dalende omsetning på grunn av stadig økende konkurranse. Innehaver og daglig leder Bjørn Harald Storvik kom da til RED Performance for å få hjelp til å snu denne trenden, men med begrensede midler.
 • Siden Bokstavfabrikken var så godt som usynlig i søkemotorene, startet vi med AdWords i april for å få inn mer relevant trafikk. Allerede nå, 5 måneder senere, har totalomsetningen for nettbutikken økt med mer enn 80 % siden vi startet (uten en noen annen markedsføring i perioden).
 • For å skape en konkurransekraftig kampanje brukte vi blant annet:

– Avanserte budregler i AdWords, for å til enhver tid oppnå optimal posisjon basert på ROI

– Google Shopping for å vise produktene direkte i søk (noe som svært få konkurrenter gjør – Se vedlegg)

– Dynamisk remarketing

 • En forutsetning for effektivt samarbeide var å forankre performance-metodikken hos kunden, spesielt fleksible budsjetter for å maksimere veksten.

Målsettinger og Resultater

Målsetting:
Vi ønsket å snu den negative trenden til Bokstavfabrikken gjennom en stabil always-on-kampanje som danner grunnlag for videre ROI-positiv vekst.

Resultater:

 • Inntektene fra AdWords har vokst måned for måned siden vi begynte annonseringen i april.
 • Butikken tjener nå mer penger enn noen gang med positiv ROI
 • De svært positive resultatene som tidlig skjedde, ledet til at eieren for første gang valgte å holde butikken åpen i fellesferien for å håndtere ordreinngang (lage og sende skilt). Always-on ftw!
 • Mengden e-post- og telefonhenvendelser har økt kraftig, noe som danner grunnlag for markedsføring via dialogprogrammer/crm, som på sikt betyr ytterligere ROI på initiell Adwords-investering.

Den svært positive utviklingen har gitt eieren motivasjon til å sette større mål for nettbutikken. De nye inntektene investeres i disse dager i nye nettsider, og en mer helhetlig performance-strategi. RED Performance brukes i dag som en sparringspartner for alle deres digitale aktiviteter.

 • Vi ser at inntekten til hele nettbutikken går rett til værs samtidig som vi starter med AdWords-annonseringen i slutten av april.
 • I slutten av mai er flere av forbedringene på plass, og vi ser tydelig effekt av dette i juni. I juli er det fellesferie og lavsesong, men allerede i august ser vi rekordstor omsetning igjen. Vi snakker over 80 % økning fra april.
 • ROI-en fra AdWords er også skyhøy. Fra kundens side var målet på 100 % ROI, mens vi for hele perioden har levert 389 % i snitt, og over 501 % ROI i august!

Hvorfor er dette en god case?

 • Med et lavt budsjett i et konkurransepreget markedet har vi skapt en veldig lønnsom AdWords-konto.
 • Casen illustrerer hvordan en liten aktør med begrenset markedsbudsjetter, i gjennom å omfavne performance-metodikken med tanke på fleksible budsjetter og always-on, kan være en ”game-changer”. Dette er en case som kan inspirere mange av Norges SMBer for økt interesse, og få øynene opp for performance marketing.

Smart bruk av CRM med LO favør

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med 900 000 medlemmer har LO forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene gis automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud medlemmer kan benytte hvis de vil.

Utfordringen

 • Det har lenge vært en utfordring for LOfavør at medlemmene ikke vet hvilke medlemsfordeler og tilbud de får gjennom forbundet. LOfavør ønsket derfor å fremheve sine samarbeidspartnere (som leverer tilbudene) for sine eksistenderende medlemmer, slik at flere kan benytte seg av disse fordelene.
 • Jeg laget derfor en strategi for å øke både merkevarekjennskapen og kjøpsutløsende handlinger for målgruppen (medlemmene). LOfavør har en stor medlemsbase og kommunisere med disse på en fornuftig og kostnadseffektiv måte har tidligere vært en stor utfordring. Fokuset for kampanjen var på tre av de store partnerne Fjordkraft, Hertz og ICE.

Løsningen

Vi løste oppgaven med Google søk, hvor vi treffer medlemmene i riktig mindset (hvor de leter relaterte produkter eller tjenester). For å lage en presis og effektiv målretning i annonseringen, startet vi med spore alle handlinger som et medlem gjennomfører på nettstedet. Dette gjorde vi på fire nivåer, slik at vi kunne treffe medlemmer gjennom hele kjøpsprosessen :

 1. Tegn på et medlem: Ved å spore innlogging til ”min side”, lastet ned applikasjonen (som kun er for LO-medlemmer) og registrering av nytt medlemskap, kunne vi finne alle aktive medlemmer på nettstedet. Med dette kunne vi lage dynamisk data, slik at medlemslistene i målrettingen oppdateres daglig og vi kan skille mellom aktive og ikke aktive medlemmer.
 2. Interesser: Tilknyttet til hvordan brukerne benytter nettstedet, og hvilke tjenester de interesserer seg for. Vi kunne nå også vite hvilke fordeler medlemmene allerede innehar og hvilket produkt brukeren ønsker mer informasjon om (sporing av informasjonsknapper og andre tegn på interesse). Vi visste nå hvilket steg i kundereisen medlemmet var, hvilken forståelse han/hun hadde om medlemsfordelene og hvor nærme denne brukeren var et kjøp hos en av partnerne.
 3. Kjøp: Vi satt opp sporing av Cross device konverteringer for å forstå og måle hele kundereisen. Det ble også lagt til ekstra variabler i utgående lenker til partnerstedet, samt script på eksternt nettsted, slik at vi kunne ekskludere alle medlemmer som benyttet seg av tilbudet.
 4. Retargeting: Brukere som har vist interesse, klikket på en annonse (kun vist for medlemmer) og ikke benyttet en fordel
 • Med en nøyaktig sporingsstartegi og god samling av data fra nettstedet kunne vi lage avanserte lister til RLSA-annonsering (remarketing for søk).
 • Når vi med sikkerhet kunne treffe riktig personen, som leter etter produktet, med et relevant budskap, til rett tid og sted, kunne vi nå effektivt legge inn søkeord i broad match. Eksempel på dette er for Hertz, som ønsker å tilby utleie av bil, hvor det er synlighet på alle begreper som omfatter ”leiebil”. Dette gjorde Google søk ikke bare til en konverteringskanal, men også en merkevarebyggende kilde, hvor vi fanget opp flere søk i informasjonsfasen.
 • Dette gjorde at vi kunne 1. skreddersy budskapet i annonsetekstene ved å kun vise annonser til LO-medlemene, 2. Vite hvilket steg i kjøpsprosessen søkeren er, 3. hvilken involveringsgrad brukeren hadde, 4. Skreddersy annonsetekst etter de 3 foregående punktene, og 5. By ulikt for hver enkelt av søkerne.
 • Ved å koordinere alle tekstene med hver enkelt partner, fikk vi innsikt i historisk gode konverterende søkeord i hver bransje og legge disse til kontoen. Med dette samarbeidet sikret vi også at vi ikke konkurrerte med partnere i auksjonen.
 • Med import av CRM-data (epostlister) fikk vi større rekkevidde og tilgang på historisk data (medlemslister og påmeldt nyhetsbrev). Vi kunne nå koble CRM-systemet med de dynamiske remarketinglistene. Dette hjelper oss med å finne ut hvor lenge hver enkelt b ruker har vært medlem, og om de benytter tjenestene. Eksempel: Målretning mot alle epost-lister ekskludert de som har logget inn siste 180 dager tilsier et inaktivt medlem og kun målretning mot epost sammen med logget inn siste 90 dager tilsier aktivt medlem. Dette åpner for eksempelvis bannerannonsering, hvor målet kan være å øke aktivitetsnivået for inaktive brukere.
 • Ved å koble alle delene sammen fikk vi en kjøpstrakt hvor vi kunne føre brukerne gjennom hvert ledd og oppnå verdiskapning i alle deler av trakten.

Innsamling av data:

Innsamlingen av data blir brukt til å gi LOfavør innsikt i hvordan deres kundegruppe beveger seg gjennom digitale kanaler og sporing av deres kjøpsmønster. Vi kan ved å måle søkevolum og benytte søketermrapportering se eksakt hvilke søk som gjennomføres av målgruppen og hvilke produkter som trender i markedet (grunnet broad match målretning). Dataen gir ikke bare LOfavør verdi på kort sikt i form av resultater, men også forståelse i kundereisen som skal brukes i budskap i bannere, eller oppsett av målretning i fremtidige kampanjer.

Målsetning

 • Vår målsetning var å øke bevisstheten av fordeler for eksisterende medlemmer og hvilke tilbud som er tilgjengelig gjennom partnere. Dette skulle gjøres på en treffsikker og kostnadseffektiv måte.
 • Det var samtidig viktig for LOfavør å opprettholde deres partnere (Hertz, Ving og ICE), som er den viktigste inntektskilden til LOfavør.
 • Øke kjennskapen til hver enkelt partner, slik at flere medlemmer benytter seg av disse tilbudene.

Resultater

Alle resultater under er fra generiske søk og ekskludert søk som inkluderer merkevare (Lofavør). Det var ingen andre markedsaktiviteter enn søk på disse tidspunktene og variabler som cross device konverteringer er ikke inkludert, grunnet da manglende sammenligningsgrunnlag.

Resultater for LOfavør

 • 3 nye partnere til sitt partnerprogram
 • Svært fornøyde partnere som betaler selv for annonseringen
  gjennom LOfavør

Resultater for partnere til LOfavør:

 • For Fjordkraft økte totalt klikk til partnersted med 26 % fra alle kanaler.
  Og 24 % ekskludert AdWords.
 • For Hertz økte totalt klikk til partnersted med 47 % fra alle kanaler.
  Og 48 % ekskludert AdWords.
 • For ICE økte totalt klikk til partnersted med 103 % fra alle kanaler.
  Og 87 % ekskludert AdWords.

LO-casen

Dette er den perfekte kampanjen, fordi det ble skapt økt verdi for alle partene som deltok i prosessen.

1.Medlem (sluttbruker) ble opplyst om sine medlemsfordeler og tilbud fra LOfavør. Ved å fremheve fordelene økte bruken av tjenestene og medlemmenes tilknytning til forbundet økte.

2.Partnere (leverandør) ble svært fornøyd, etter den store økningen i salg og besøkende. Etter presentasjon av hvordan jeg jobber med LOfavør på partnerkonferanse, har LOfavør mottatt flere henvendelser til partnerprogrammet fra nye partnere.

Hvorfor annonsere på LinkedIn?

LinkedIn-annonsering tilbyr en unik mulighet for annonsører, fordi de kan nå ut til bedriftsmarkedet med en relevant annonse, i en riktig kontekst. LinkedIn er den største plattformen for profesjonelle nettverk og medlemstallet øker for hver dag. I 2015 var det over 380 millioner medlemmer i 200 land! Som et sosialt medium kan vi bygge et nettverk basert på deres millioner av brukere og engasjere disse med bedriftsrelatert innhold. Vi kan skille det personlige og profesjonelle nettverket ved at vi ”investerer tid” på LinkedIn i motsetning til at vi ”bruker tid” på andre plattformer.

Her er fordelene ved å annonsere på LinkedIn:

Unikt nettverk

LinkedIn sin misjon er ”connect the worlds professionals to make them more productive and succesful”. Plattformen er unik, fordi vi kan knytte kontakter med andre profesjonelle utenfor vårt eget nettverk. LinkedIn brukes for å vise din profesjonelle identitet, knytte viktige kontakter, søke etter muligheter, holde kontakten med nåværende bekjentskap eller andre hensikter knyttet til karriere og næringsliv.

Treff dine bedriftskunder eller samarbeidspartnere

Du kan treffe potensielle B2B-kunder til produktet eller tjenesten din, eller komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere. Det profesjonelle tankesettet medlemmene har når de bruker LinkedIn, gir oss muligheten til å påvirke de i en relevant bedriftsrelatert setting med annonseringen vår.

Finn publikumet

LinkedIn bruker medlemsprofilene til målretting, som gir en svært treffsikker annonsering. Dette gir oss muligheten til å annonsere mot de menneskene vi ønsker å nå ut til. Vi kan treffe publikummet vårt basert på:

 • Geografi (Land, fylke, by)
 • Demografi (kjønn, alder)
 • Jobb (tittel, funksjon, stilling)
 • Bedrift (navn, industri, størrelse)
 • Skole (hvilken skole, studiefelt, studiegrad)
 • Ferdigheter
 • Grupper vi følger

 

Med en store rekkevidde kan vi spre budskapene våre til mange personer på kort tid. Plattformen kan derfor benyttes i en merkevarebyggingsstrategi for å øke kunnskapen til brukerne. Med målrettingsalternativene kan vi levere mer relevante annonser og få mer ut av pengene sammenlignet med andre medier.

 

Øk lojaliteten til kundene

Tall viser at en bedriftsside på LinkedIn, øker tiltro hos kundene. Ved å være synlig påvirker dette kundenes persepsjon av vår merkevare. Vi kan benytte profilen videre til kundebehandling og pleiing av bedriftsforhold, samt oppdatere potensielle kunder om bedriftsrelaterte nyheter.

 

Sosialt engasjement

LinkedIn er som andre sosiale medier en god plattform for å skape engasjement rundt merkevare og produkter. Brukerne har mulighet til å like, kommentere og dele innleggene våre, som sprer artiklene til nye nettverk utenfor våre egne. Bedriftsprofiler kan også få følgere, som gjør at du kan kommunisere med følgerne senere gjennom organiske poster.

 

Betal for det du ønsker å betale

Ved å sette dagsbudsjetter, eller et totalbudsjett for annonseringen, får du full kontroll over kostnadene. Du kan regulere disse når vi vil, som gjør annonsestyringen mer fleksibel og lett å utføre endringer underveis. Du kan også styre annonseperiodene ved å sette en start og sluttdato for annonsene, slik at du kan planlegge visning til rett tid.

Du trenger kun å betale for målet ditt med annonseringen. Du har muligheten til å betale for enten de som viser interesse for annonsen (kostnaden per klikk), eller øke merkevarebevissthet ved å betale per tusen visninger. Dette sikrer at budsjettet blir brukt på en fornuftig måte.

 

Mål suksessen

Med LinkedIn sitt dashbord kan du følge utviklingen av tallene i sanntid, som gir deg oppdateringer av resultater time for time. Det brukes data som visninger, klikk, delinger, likerklikk og kostnaden. LinkedIn viser også en egen oversikt over hvilket publikum vi har truffet med annonseringen, som gir svært nøyaktige data om treffsikkerheten. Dette åpner for optimalisering av kampanjer, hvor du kan forbedre resultatene samtidig som annonseringen pågår.

Trendene digitalt for valentinsdagen

14. Februar er det valentinsdagen som er en feiring av romantikken. Dette er ikke bare en dag for kjærligheten, men også blitt en populær anledning for annonsører å vise frem sine produkter. I 2015 var omsetningen anslått for valentinsprodukter i Norge til å bli hele 255 millioner kroner!

 Trender

Det gjøres mer research etter produkter nå enn tidligere, hvor innsamling av informasjon er blitt en viktig del av beslutningsprosessen. Søkehistorikken til Google kan fortelle at potensielle kunder starter søk etter valentinsgaver seks uker før selve dagen! Det er vært en økning på 79 % av de som ser produktrelatert video og en økning på 60 % mobilsøk i sammenheng med valentinsdagen. Vi vet også at det gjennomføres flere generiske søk (søk som ikke er relatert til merkevare) som er et resultat at vi i mindre grad vet hvilket spesifikt produkt vi ønsker. Ikke overraskende for mange så er det flest kvinner som søker etter inspirasjon til valentins, men menn legger igjen mer penger i handelen.

De mest populære gavene er:

 • Kort
 • Blomster
 • Restaurant
 • Sjokolade
 • Klær

 

Google Trend data viser en klar økning i etterspørsel i perioden før valentinsdagen (markert i grønt). Dette viser viktigheten av å være ekstra synlig når søkere leter etter dine produkter. Slik ser søketrenden ut for Norge (2016) for kort (blå), blomster (rød) og restaurant (gul):

Populære søk:

 • Valentinsgave for kjæreste
 • Ideer til Valentinsgave
 • Valentins-hotellpakke
 • Når er valentinsdagen

Søk etter valentinsgave

 

Tips for annonsering:

 1. Tilrettelegge budskap og strategi basert på populære søk
 2. Bruk din historiske data og finn ut hvordan dette påvirker deg (Google Analytics)
 3. Bruk CRM-data og remarketing for å treffe dine lojale og eksisterende kunder
 4. Finn ut når på dagen kundene dine søker og øk synligheten for disse tidspunktene
 5. Hver trendorientert og ha en god mobilstrategi

Promoter applikasjonen din

Det er stor konkurranse i applikasjonsmarkedet med over en million apper i hver applikasjonsbutikk. 60 % av alle apper har aldri blitt lastet ned og 95 % av de som blir installert blir fjernet etter en måned. Vi vet også at 20 % av disse appene blir kun brukt en gang! Det handler om å være konkurransedyktig og skape unike opplevelser for brukere. Vi kan med hjelp av Google-nettverket løse disse problemene med promotering. Vi kan velge å fokusere på å fremme flere nedlastninger av appen, eller få brukere tilbake til applikasjonen som allerede har den installert.

Med kodeløs sporing for android, kan vi også enkelt måle resultatene fra annonseringen. Google gir muligheten for god kostnadsstyring ved automatisk optimalisering mot din ønsket kostnad per innstallering. Annonsører har samtidig mulighet til å styre budgivning manuelt og justere synligheten etter ønske.

Kort oppsummert kan vi bruke annonseringen for å hjelpe oss med disse tre tingene:

 1. Få innstalleringer i stor skala
 2. Finne og tiltrekke verdifulle kunder
 3. Drive transaksjoner/verdifulle handlinger i appen

 

1.  Innstalleringer

Første steg er eksponering av applikasjonen din, slik at målgruppen din vet at den finnes. Majoriteten av apper blir aldri lastet ned, og derfor er det kritisk at vi har gode promoteringsstartegier. Det handler om å gjøre applikasjonen din mer interessant for kundene dine og treffe disse i micro-øyeblikkene. Vi ønsker å være tilgjengelig når de søker, ser video eller leser om egenskaper som appen vår tilbyr.

Søk i søkemotoren

 Google gir muligheten for å treffe brukere i intensjonsøyeblikket. Dette når kunder søker etter din applikasjon, eller relevante bruksområder. Google vet også om søkeren har installert applikasjonen din tidligere, slik at du unngår å betale for eksisterende kunder (hvis dette ikke er ønskelig). Vi kan velge mellom ulike annonseringsformater, for eksempel nedlastningsannonser hvor brukeren kan laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller annonser som sender brukerne til en ønsket landingsside. Det finnes også egne app-utvidelser som du kan ha sammen med mobilannonsene dine for å øke oppmerksomheten rundt applikasjonen.

Søk i playstore

 Vær også synlig ved å annonsere i Google Playstore. Når noen søker etter relaterte begreper eller egenskaper til applikasjonen din, kan du bli tilgjengelig for brukerne som ønsker å øasen, eller orflllevelser forkan du bli landingsside. n laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller orflllevelser forå laste ned en app lik din.

Bannernettverket

 Treff brukere på over 900 millioner unike enheter i måneden. Vi kan bruke effektiv målretting ved for eksempel å treffe brukere med nye enheter, de som har lastet ned en app som ligner på din egen, eller de som har lastet ned betalingsapper tidligere. Google belaster deg kun for klikk av intensjon og vil fjerne kostnaden for feilklikk. Vi betaler da kun for de som faktisk ønsker å laste ned applikasjonen vår.

Youtube

Youtube-brukerne er 2 ganger mer sannsylig til å laste ned / kjøpe applikasjonen din enn de som ikke er blitt eksponert for video. Treff også din målgruppe med målretting som demografi, emner, interesse, søkeord og remarketing.

Video går over i fullskjerm og det vil være mulig å hoppe over videoen etter 5 sekunder som sikrer kvalifiserte visninger. Roteres telefonen vil formatet gå over i full breddemodus og med annonsering av video på Youtube kan vi potensielt treffe 2 milliarder daglige mobile brukere! Ved bruk av instream-formatet vil det følge med en nedlastningsknapp under filmen, som vil gjøre det lett for seeren å installere applikasjonen. Vi belastes kun hvis seeren ser minst 30 sekunder, laster ned appen, eller ser ferdig videoen.

Annonsering i andre applikasjoner

Du kan annonsere i over 650 000 applikasjoner i appnetverket. Du vil da kunne treffe målgruppen din med video eller bannerannonsering. I lik grad med bannernettverket, er det mulig å segmentere annonseringen, slik at promoteringen blir svært relevant og effektiv.

Universell app-kampanje

Google har lansert et nytt format som gjør det lettere for annonsøren å annonsere effektivt for applikasjonen i AdWords. Med en universell applikasjonskampanje vil Google kunne sette bud, budsjett, målretting og annonser vil genereres automatisk. Disse annonsene vil i tillegg vises over hele appnetverket: Google.com, Google Play, AdMob, mobilsider og Youtube.

2. Finn kvalitetskunden

Få dine nåværende mobilkunder over på applikasjonen ved å lage remarketing-lister for alle som bruker m. siden din. Bruk disse listene videre i applikasjonsmarkedsføringen og send publikummet til dype sider i appen. Da vil de finne akkurat det de leter etter og vil være mer sannsynlig til å konvertere. Her er noen andre tips for effektiv bruk av promotering for å trekke brukere tilbake til applikasjonen:

 1. Prøv installert applikasjonsmålretting slik at du kan treffe brukere som elsker appene dine i playstore / appel store.
 2. Bruk plasseringsmålretting som isoler høykvalitet applikasjonsplasseringer
 3. Påminn brukere i søk og bannernettverket på viktige hendelser i applikasjonen
 4. Bygg remarketing-lister på brukere som gjør viktige handlinger
 5. Vær proaktiv og vurder tilgjengelige kanaler, som for eksempel e-mail eller ”push notifications”.
 6. Tilby noe unikt
 7. Bruk ”Deep linking” ved å sende brukere til dypere og mer målrettede sider i appen din
 8. Husk sporing i applikasjonen for å se hvem som er våre verdifulle kunder

 

3. Få transaksjoner / verdifulle handlinger

Har vi gjennomført steg en og to, kan vi fokusere på å øke verdien av eksisterende kunder. Når vi har fått en stor kundegruppe til applikasjonen kan vi øke frekvensen på kjøp innad i appen. Vi kan promotere applikasjonen i Google-nettverket ved å skreddersy budskapet for å øke kjøpsintensjonen. Det kan videre være fornuftig å lage egen betalingsfunksjon ved salg av produkter, eller sporing av viktige hendelser som brukerne gjør i appen.

For å øke salgsvolumet kan vi lage remarketing-lister på publikum vi ønsker å treffe på nytt. Dette kan være kunder vi vet er interessert i produktene våre, for eksempel kunder som har lagt en vare i handlekurven, men ikke fullført kjøpet. Hvis formålet med annonseringen er økt salg, kan vi også linke annonsene dine direkte til en kjøpsside i applikasjonen.

10 tips til annonsering av din applikasjon:

 1. Selg produktene dine til kunder som tidligere har gjort et salg i applikasjonen
 2. Vær synlig for de som ikke har vært inne i appen din på en stund
 3. Få mer lojalitet blant kundene dine ved å tiltrekke kvalitetstrafikk
 4. Bruk remarketing mot kunder som har lagt et produkt i handlekurven men ikke kjøpt
 5. Annonser gjerne for dine andre apper til eksisterende kunder
 6. Bruk applikasjonkategori-målretting for å vise apper på en gitt play og/eller app store kategori, for eksempel sport, mat, osv.
 7. Betalt app installeringsmålretting gir oss muligheten til å treffe kunder basert på tidligere kjøpsadferd
 8. Med ny enhet målretting kan vi treff de som nettopp har kjøpt sin mobiltelefon de siste 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
 9. Stedsmålretting: Inkluder spesifikke områder, som for eksempel flyplasser.
 10. Forbedre suksesskriteriene ved bruk av life time value (ltv), konverteringssporing og automatisk budgivning mot kostnad per innstallering.

Mål resultatene fra applikasjonen din

Hvis ikke du måler trafikken som kommer til din applikasjon eller ditt nettsted, driver du disse i blinde. Det er kritisk å spore resultater slik at du kan finne ut hva som er verdien av brukerne dine. Uten målsporing for applikasjonen din kan du ikke se hvor mange som har lastet ned appen for IOS og det vil være ukjent hvilke handlinger en bruker gjør innad i din app. Vi ønsker derfor å se disse tallene for å finne effektiviteten og dataen fra alle trafikkildene. Ved å integrere Google Analytics sammen med applikasjonen, kan vi lage nøyaktige rapporter på utviklingen og om du når dine mål dag for dag.

Det er to typer konverteringer for applikasjoner:

 1. App-innstalleringer som spores når en nedlastning eller innstallering skjer første gang.
 2. i-app konverteringer som skjer når en handling registreres innad i applikasjonen.

 

Eksempler på handlinger vi ønsker å spore i applikasjonen:

 • Salg
 • Antall personer som ringer til selskapet ditt
 • Handlinger som skjer på tvers av enheter
 • Kvalitetsbrukere
 • Butikkbesøk
 • App-trafikk
 • Brukerengasjement

 

AdWords SDK og Server-to-server

SDK

AdWords SDK er en kodebit du legger inn i applikasjonen din slik at vi kan måle handlinger som skjer i appen. Det er enkelt å sette opp og du kan” tagge” handlinger, slik at du kan spore det du selv ønsker.

Det er to hovedgrunner for å bruke SDK:

 1. Gir utvikleren muligheten til å tagge handlinger, som du kan spore i applikasjonen
 2. SDK kan også brukes til å spore aktiviteter i appen, slik at vi kan måle viktige handlinger en bruker gjennomfører.
 3. Annonsøren kan sette opp remarketing basert på brukere fra applikasjonen

 

Server-to-server

Server-to-server gjør at vi kan spore handlinger i applikasjonen med tredjepartssystemer. Vi kan koble dette opp mot AdWords API for både IOS og Android.

S2S benyttes når utviklerne har disse grunnene:

 1. Når SDK ikke er like lett å legge inn i mobilappen
 2. Når du må legge til flere SDK for ulike nettverk. Mange annonsører bruker opp til 20 nettverk for å engasjere brukere. Dette gjør at appen blir for stor i størrelse
 3. Hvis ikke lagt til riktig kan SDK føre til ”bugs” i appen
 4. Playstore krever at kodeendringer må sendes til godkjenning som kan føre til forsinkelser
 5. S2S ping fungerer godt for blant annet kunder som bruker in-house sporingssystemer

Applikasjoner for Android

Ettersom Android eies av Google, kan vi kodeløst spore hvor mange som laster ned applikasjonen vår, og hvilken kilde disse innstalleringene kommer fra. Vi må legge til ytterligere SDK-kode for å få tilgang på data om handlinger som skjer inne i appen.

Applikasjoner for IOS

Vi er nødt til å legge til SDK ikke bare for å spore i-app handlinger, men også hvor mange som har lastet ned applikasjonen for IOS. 

Install feedback:

Install feedback er en feedback mekanisme som gir kunder og tredjepartsselskaper mulighet til å få informasjon fra Google hver gang en IOS applikasjon installeres. Dette er designet for bruk i in-house eller tredjeparts app analytics for måling av flere annonsenettverker.

 

Trestegs implementering av sporing for applikasjon:

 1. Velg mellom AdWords konverteringssporing med SDK eller Server-to-server API konfigurasjon
 2. Sett opp relevante konverteringshandlinger i AdWords
 3. Fullfør nødvendig planlegging for å få sporingen til å virke

 

Google analytics

Med Googe Analytics måler vi blant annet om brukeren kom fra organisk eller betalt søk og hvordan trafikken flyter i applikasjonen din over tid. Vi kan måle LTV (life time value) for å forstå hvilket publikum og hvilken adferd disse har. Vi kan også overvåke mobilkonverteringer og lage utfra dette strategier for ytterligere kjøp. Videre ser vi på hvordan trafikken til nedlastningene oppstår, for så finne ormådene du bør investere pengene dine.

Google Analytics åpner muligheten for:

 • Publikumsrapporter
 • Trafikkrapporter
 • Adferdsrapporter

Derfor bør din bedrift ha en applikasjon (app)

Det handler i dag om øyeblikkene fra de små skjermene, hvor 79 % av Norges befolkning bruker en smarttelefon, 40 % av alle retail-søk skjer fra mobilen og over 50% sier de er villige til å kjøpe et produkt fra en ny forhandler. Vi sammenligner produkter oftere enn tidligere og bedrifter er i større grad avhengig av å være synlig når kundene leter etter deres produkter. Hele 90 % av tiden som brukes på en mobiltelefon blir brukt i applikasjoner, og det brukes faktisk nå mer tid i apper enn på TV!

App som en kanal

Med smarttelefonen hører applikasjoner eller ”apper” til og vi ser en enorm vekst innenfor dette markedet. I 2015 var det 180 milliarder applikasjonsnedlastninger, en økning fra 140 milliarder i 2014 og et tall som er forventet å stige til 225 milliarder i løpet av 2016! Det var også 1,5 millioner flere nedlastbare apper i applikasjonsbutikkene siden 2014, som viser den enorme veksten. Ikke bare ser vi en økning i antall nedlastninger, det er også en stor stigning knyttet til lønnsomhet. Det var nemlig en fortjeneste på 38 milliarder pund i 2015 (30% økning YoY), hvor 31 % av dette var fra kjøp direkte i appen , 10 % fra annonser og 59 % var fra betalte apper.

Diskusjonen om mobilside kontra produksjon av app:

Et vanlig diskusjonsområde er hvorfor man trenger en app, når en allerede har mobiltilpasset side. Dette er de vanligste argumentene for en mobilside:

 1. Du lager mobilsiden en gang og er synlig overalt
 2. Det er kortere utviklingstid med en mobilside
 3. Lavere utviklingskostnader
 4. Internettet er åpent for alle
 5. Sporing er enklere
 6. Lettere å gjøre endringer på siden

 

Vi kan faktisk ikke sammenligne en applikasjon med en mobilside, fordi den har sin egen funksjon. Det kan faktisk være fornuftig å både ha en mobilside og en egen app. Vi kan da fange opp nye besøkende med mobilsøk til nettstedet, samt videre skape en relasjon i applikasjonen. For apper handler det om å skape en unik brukeropplevelse for lojale kunder, samt lage en egen plattform som kan kommunisere med disse på et nytt nivå.

Flere viktige grunner til å ha en applikasjon:

Du kan med en applikasjon påvirke en bruker gjennom alle delene av kundereisen. Den kan brukes til å øke merkevarebevisstheten for eksisterende kunder ved nye produktlanseringer, samt du kan lettere bli funnet på relaterte produkter de leter etter. Du kan videre påvirke vurderingsfasen ved at kunden leser dine anmeldelser når de sammenligner produktegenskaper. Tilby gjerne også egne tilbud for lojale kunder og gjør det mulig for kjøp av produktet direkte i applikasjonen. Skap videre en kunderelasjon med brukerne dine med kommunikasjon gjennom appen.

Her er noen viktige grunner for å lage en applikasjon:

 1. Bygg kundeforhold
 2. Vær tilgjengelig både online og offline
 3. Øk synligheten din
 4. Øk gjenkjøpsgraden
 5. Få et større nettverk
 6. Bli sett
 7. Skap kundelojalitet

10 grunner til hvorfor du alltid bør annonsere på din egen merkevare i Google

Annonsering på egen merkevare i Google er et tema som ofte diskuteres når det kommer til strategiske beslutninger i Google søk. Hvorfor skal vi bruke penger på søkere som uansett kommer til å trykke på et gratis organisk treff? Denne tilsynelatende unødig bruken av annonsekroner, har allikevel blitt en ”best practice” for flere byråer og brukes av noen av de største merkevarene i Norge. Noen forbinder brand-annonsering med ”juks”, hvor resultatene av annonseringen overrapporteres fra byråene og annonsørene har ofte ingen gode forklaringer på hvorfor de faktisk gjør dette.

Her er 10 grunner til hvorfor jeg mener du alltid bør annonsere på merkevaren din:

1.   Annonsebudskapet kan tilpasses

I Google betalt søk kan vi skreddersy annonsetekstene akkurat slik vi vil, samtidig som alle budskap kan A/B-testes. Jeg har gjennomført flere tester og faktumet er at en godt skrevet betalt annonse, gir mye bedre resultater enn et organisk treff. Dette kommer av opplevelsen og ”mindsettet” søkerne har, etter å bli eksponert for et mer relevant budskap.

Vi kan teste dette på følgende måte:

Vi setter opp en annonse med et nærmest identisk budskap som det organiske treffet (som vist under). I dette tilfellet: ”RED Performance – Vi skaper vekst på nett”

Vi kan nå sette opp en ny annonse med de samme forutsetningene, men med et annet budskap. Dette kan være en annonse hvor vi fremhever produktfordeler, eller kjøpsutløsende handlinger.

Ved å sette opp flere varianter av disse annonsene, kan vi finne ut hva som engasjerer søkerne mest. Hvis annonsen som er identisk med det organiske treffet gir bedre resultater enn vår spesialtilpassede annonse, er ikke den tilpassede annonsen god nok, og vi må prøve nye varianter.

Når det er samlet inn nok data kan vi evaluere om et skreddersydd budskap fungerer, sammenlignet med teksten i et statisk organisk treff.

Etter å ha testet dette over en lengre periode, ser jeg at selv om CTR % (antall klikk per visning) er lik mellom annonsene, gir en skreddersydd betalt annonse opp til hele 40 høyere konverteringsrate og en reduksjon i kostnad per konvertering på 20 % !

Dette kan indikere at vi faktisk kan tape potensielle salg ved å ikke være synlig på egen merkevare!

Tips til å bruke annonseplassen fornuftig

Bruk den ekstra plassen i søkemotoren til å fortelle søkerne mer om produktene dine.

 1. Sørg for at annonsen din komplimenterer det organiske treffet og skap ytterligere verdi for potensielle kunder. Ikke la budskapet i betalt og gratis treff være det samme.
 2. Fortell om alle tilbud i annonsene. Dette vil ikke være mulig i en organisk tekst.
 3. Test skreddersydde annonser kun mot eksisterende medlemmer
 4. Test mer enn bare annonseteksten. Send også brukerne til forskjellige landingssider og se hvordan dette endrer brukeropplevelsen.

2. Overfør kunnskap til andre kanaler og plattformer

Bruk dataen du samler inn i første punkt og viderefør denne lærdommen til andre kanaler. Budskapet som fungerer best mot de som oppsøker merkevaren din, vil mest sannsynlig være et budskap som kan fungere på Facebook, programmatisk, eller andre plattformer.

Benytt også anledningen til å optimalisere de organiske treffene. Test budskap gjennom annonser og implementer tekstene som fungerer i SEO-arbeidet. Hvis både konverteringsraten og klikkraten øker organisk, oppnår vi høyere rangeringer og bedre resultater fra de fortjente mediene.

Optimaliser også forsiden din basert på landingssidene du tester gjennom AdWords.

 1. Landingssider som konverterer bra bør lenkes til via kategori- og forsiden.
 2. Finn elementer (Feks knapper, sidestruktur og skjema) som er viktige for kjøpshandlinger og legg disse inn på nøkkelsider.
 3. Skal du lage ny forside? Test flere forsideforslag gjennom betalt søk før du går live. Da finner du den optimale forsiden, med håndfast data til å gjøre gode beslutninger.

3. Bedre innsikt i kundereisen

Ved å annonsere på eget brand kan vi innhente mer og bedre data på hvilke kundereiser som resulterer i kjøp. Forbrukeres kjøpsadferd er blitt mer kompleks enn tidligere og vi er nødt til å samle data for å forstå dette handlingsmønsteret. Hvor mange ganger har du ikke gjort research, før du til slutt søker direkte på merkevare og kjøper produktet? Hvilket steg fortjener kreditt? Synligheten vi betalte for under research-fasen, eller det siste klikket på merkevare?

Uten en merkevareannonse vil det bli vanskelig å legge dette puslespillet. Etter Google endret organisk-trafikk til kun ”not set”-verdier, vil du heller ikke forstå hva eller hvor denne brukeren kom fra uten en brand-annonse.

Ved å gå bort i fra å attribuere verdier riktig vil du i lengden ende opp med å tape penger, istedenfor å spare kronene du bruker på annonseringen.

4.    Googles algoritmer forandrer seg

Ikke nok med at du mister verdifull data selv, men det påvirker også algoritmene til Google og andre tredjepartssystemer. Google sin nye attribusjonsmodell, som er ”datadrevet”, tar hensyn til hele kundereisen og attribuerer verdi til leddet som har bidratt mest til at salg. Ved å fjerne merkevareannonseringen, tar du også bort Google sin forståelse av kundereisen, som resulterer i feilattribuering i AdWords. Dette påvirker igjen hvor du legger budsjettene dine og hvor lønnsom annonseringen din blir på langsikt.

5. Hva leter kundene etter?

For enhver bedrift vil det være sentralt å forstå hva kundene deres tenker. I Google søk kan vi hente ut lister eksakt på hvilket søk som ble gjort. Det finnes ingen bedre måte å forstå kunden, enn å vite akkurat hva han/hun søkte på når merkevaren ble nevnt.

Bruk søketerminnsikten til å finne hva både eksisterende og nye kunder leter etter assosiert med merkevaren. Dette kan være viktig inspirasjon til nye blogginnlegg, kundebehandling eller nye produkter som bør selges.

6. Hvem er kunden?

Hvem leter egentlig etter produktene? Finn ut hvilken demografi, interesse, eller tidligere kjennskap søkeren hadde med din merkevare. Når du vet hvem som oppsøker merkevaren din, kan du finne data ikke bare på kunder som kjøper produktene dine direkte, men også potensielt verdifulle målgrupper.

7. Gjør det lettere for potensielle kunder å kjøpe produktene

En betalt annonse i Google har fordelen av å kunne vise telefonnummer og veibeskrivelser til dine fysiske lokasjoner. Dette gjør det mulig for søkerne å konvertere direkte fra annonsene. Ved å lette veien til konvertering for potensielle kunder, oppleves kjøpet som mer brukervennlig. Vi kan også måle disse offline-salgene i AdWords, som gir oss et tall på hvor mange leads annonseringen ga utover de standard måleparamterne som rapporteres på.

8. Analyser data fra andre plattformer

På samme måte som andre plattformer kan hente innsikt fra merkevareannonseringen, kan vi også bevise andre plattformers effekt gjennom annonsene. Dette er spesielt interessant når det kommer til offline kanaler som TV og radio. Ved å måle trafikkendringer på brand-søk kan vi finne en indikasjon på hvor mange som leter etter merkevaren, etter å blitt eksponert for reklame. Ettersom Google sporer hver enkelt bruker som klikker på en annonse, kan vi også analysere om kundemønsteret endret seg i tidsrommet hvor TV-reklamen ble vist og se om dette resulterte i flere salg sammenlignet med tidligere trafikk.

Det er viktig å huske at annonsene kan også brukes til å måle merkevarebevissthet over tid. Ser vi på antall visninger av annonsene, kan vi finne antall søk etter merkevaren år for år.

9. Annonser smartere på merkevare

Hvis du vil spare inn penger ved å kutte annonsering på brand, gjør heller annonseringen smarte. Ekskluder søk hvor brukeren allerede har bestemt seg for å kjøpe produktet eller kunder som allerede er trofaste. Dette kan vi gjøre ved å ekskludere eksisterende kundelister og personer som har vært inne på nettstedet flere ganger tidligere. Det kan også være lurt å legge til negative søkeord som ”min side”, ”kundeservice” og ”log in”, ettersom disse personene har andre intensjoner enn å kjøpe produktet.

10. Unngå at andre stjeler dine posisjoner og betal lite per besøkende

I Google søk kan aktører by på konkurrenters merkevare. Ved å gjøre dette kan konkurrentene stjele trafikk og dine kunder. By på egen merkevare for å sikre at du alltid er synlig og forsikre deg om at konkurrenter ikke ligger over deg i søket.

Kostnadene ved å annonsere på egen merkevare er også ofte svært lave. Dermed vurderes de totale fordelene med å annonsere på merkevaren langt høyere, enn den relativt lille kostnaden det utgjør.

Key takeaways :

 1. Skreddersy og test annonsebudskapene. Dette kan gi opp til 40 % flere salg til 20 % lavere kostnader!
 2. Del kunnskap med andre plattformer. Dette gir bedre rangeringer i organisk søk og øker effekten av andre medier.
 3. Tenk attribusjon og skap bedre resultater på toppnivå ved å by mer strategisk.
 4. For at budgivning og attribusjonsmodellene til Google og tredjepartssystemer skal fungere optimalt, er vi nødt til å vite hele kundereisen.
 5. Forstå hva kunden tenker gjennom søketermrapportering
 6. Forstå hvem kunden er gjennom demografier og interesser. Finn målgruppene som er potensielle kunder i fremtiden.
 7. Ikke bare tenk online, kundene dine kjøper produktene og tjenestene dine også offline. Gjør det lett for kunder å komme i kontakt eller finne butikkene dine.
 8. Bruk merkevareannonsering som analyseverktøy, for å bevise effekt av andre kanaler.
 9. Ikke kutt merkevareannonsering. Gjør heller annonseringen smartere, ved å kun vise annonser mot de som trenger det.
 10. Ikke la konkurrenter stjele kundene dine. Vær alltid synlig til lave kostnader per besøkende.