bokstavfabrikken case

Fra sommerstengt til Always On med Bokstavfabrikken

Ved å omfavne performance-metodikken har Bokstavsfabrikken vist veien for Norges mindre bedrifter. De endret en negativ utvikling til rekordresultater på 5 måneder, og skapte satsningsvilje for videre vekst.

Beskrivelse av kampanjen

 • Bokstavfabrikken.no var en nettbutikk som de siste 6 månedene hadde hatt en dalende omsetning på grunn av stadig økende konkurranse. Innehaver og daglig leder Bjørn Harald Storvik kom da til RED Performance for å få hjelp til å snu denne trenden, men med begrensede midler.
 • Siden Bokstavfabrikken var så godt som usynlig i søkemotorene, startet vi med AdWords i april for å få inn mer relevant trafikk. Allerede nå, 5 måneder senere, har totalomsetningen for nettbutikken økt med mer enn 80 % siden vi startet (uten en noen annen markedsføring i perioden).
 • For å skape en konkurransekraftig kampanje brukte vi blant annet:

– Avanserte budregler i AdWords, for å til enhver tid oppnå optimal posisjon basert på ROI

– Google Shopping for å vise produktene direkte i søk (noe som svært få konkurrenter gjør – Se vedlegg)

– Dynamisk remarketing

 • En forutsetning for effektivt samarbeide var å forankre performance-metodikken hos kunden, spesielt fleksible budsjetter for å maksimere veksten.

Målsettinger og Resultater

Målsetting:
Vi ønsket å snu den negative trenden til Bokstavfabrikken gjennom en stabil always-on-kampanje som danner grunnlag for videre ROI-positiv vekst.

Resultater:

 • Inntektene fra AdWords har vokst måned for måned siden vi begynte annonseringen i april.
 • Butikken tjener nå mer penger enn noen gang med positiv ROI
 • De svært positive resultatene som tidlig skjedde, ledet til at eieren for første gang valgte å holde butikken åpen i fellesferien for å håndtere ordreinngang (lage og sende skilt). Always-on ftw!
 • Mengden e-post- og telefonhenvendelser har økt kraftig, noe som danner grunnlag for markedsføring via dialogprogrammer/crm, som på sikt betyr ytterligere ROI på initiell Adwords-investering.

Den svært positive utviklingen har gitt eieren motivasjon til å sette større mål for nettbutikken. De nye inntektene investeres i disse dager i nye nettsider, og en mer helhetlig performance-strategi. RED Performance brukes i dag som en sparringspartner for alle deres digitale aktiviteter.

 • Vi ser at inntekten til hele nettbutikken går rett til værs samtidig som vi starter med AdWords-annonseringen i slutten av april.
 • I slutten av mai er flere av forbedringene på plass, og vi ser tydelig effekt av dette i juni. I juli er det fellesferie og lavsesong, men allerede i august ser vi rekordstor omsetning igjen. Vi snakker over 80 % økning fra april.
 • ROI-en fra AdWords er også skyhøy. Fra kundens side var målet på 100 % ROI, mens vi for hele perioden har levert 389 % i snitt, og over 501 % ROI i august!

Hvorfor er dette en god case?

 • Med et lavt budsjett i et konkurransepreget markedet har vi skapt en veldig lønnsom AdWords-konto.
 • Casen illustrerer hvordan en liten aktør med begrenset markedsbudsjetter, i gjennom å omfavne performance-metodikken med tanke på fleksible budsjetter og always-on, kan være en ”game-changer”. Dette er en case som kan inspirere mange av Norges SMBer for økt interesse, og få øynene opp for performance marketing.