lo favør case

Smart bruk av CRM med LO favør

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med 900 000 medlemmer har LO forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene gis automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud medlemmer kan benytte hvis de vil.

Utfordringen

 • Det har lenge vært en utfordring for LOfavør at medlemmene ikke vet hvilke medlemsfordeler og tilbud de får gjennom forbundet. LOfavør ønsket derfor å fremheve sine samarbeidspartnere (som leverer tilbudene) for sine eksistenderende medlemmer, slik at flere kan benytte seg av disse fordelene.
 • Jeg laget derfor en strategi for å øke både merkevarekjennskapen og kjøpsutløsende handlinger for målgruppen (medlemmene). LOfavør har en stor medlemsbase og kommunisere med disse på en fornuftig og kostnadseffektiv måte har tidligere vært en stor utfordring. Fokuset for kampanjen var på tre av de store partnerne Fjordkraft, Hertz og ICE.

Løsningen

Vi løste oppgaven med Google søk, hvor vi treffer medlemmene i riktig mindset (hvor de leter relaterte produkter eller tjenester). For å lage en presis og effektiv målretning i annonseringen, startet vi med spore alle handlinger som et medlem gjennomfører på nettstedet. Dette gjorde vi på fire nivåer, slik at vi kunne treffe medlemmer gjennom hele kjøpsprosessen :

 1. Tegn på et medlem: Ved å spore innlogging til ”min side”, lastet ned applikasjonen (som kun er for LO-medlemmer) og registrering av nytt medlemskap, kunne vi finne alle aktive medlemmer på nettstedet. Med dette kunne vi lage dynamisk data, slik at medlemslistene i målrettingen oppdateres daglig og vi kan skille mellom aktive og ikke aktive medlemmer.
 2. Interesser: Tilknyttet til hvordan brukerne benytter nettstedet, og hvilke tjenester de interesserer seg for. Vi kunne nå også vite hvilke fordeler medlemmene allerede innehar og hvilket produkt brukeren ønsker mer informasjon om (sporing av informasjonsknapper og andre tegn på interesse). Vi visste nå hvilket steg i kundereisen medlemmet var, hvilken forståelse han/hun hadde om medlemsfordelene og hvor nærme denne brukeren var et kjøp hos en av partnerne.
 3. Kjøp: Vi satt opp sporing av Cross device konverteringer for å forstå og måle hele kundereisen. Det ble også lagt til ekstra variabler i utgående lenker til partnerstedet, samt script på eksternt nettsted, slik at vi kunne ekskludere alle medlemmer som benyttet seg av tilbudet.
 4. Retargeting: Brukere som har vist interesse, klikket på en annonse (kun vist for medlemmer) og ikke benyttet en fordel
 • Med en nøyaktig sporingsstartegi og god samling av data fra nettstedet kunne vi lage avanserte lister til RLSA-annonsering (remarketing for søk).
 • Når vi med sikkerhet kunne treffe riktig personen, som leter etter produktet, med et relevant budskap, til rett tid og sted, kunne vi nå effektivt legge inn søkeord i broad match. Eksempel på dette er for Hertz, som ønsker å tilby utleie av bil, hvor det er synlighet på alle begreper som omfatter ”leiebil”. Dette gjorde Google søk ikke bare til en konverteringskanal, men også en merkevarebyggende kilde, hvor vi fanget opp flere søk i informasjonsfasen.
 • Dette gjorde at vi kunne 1. skreddersy budskapet i annonsetekstene ved å kun vise annonser til LO-medlemene, 2. Vite hvilket steg i kjøpsprosessen søkeren er, 3. hvilken involveringsgrad brukeren hadde, 4. Skreddersy annonsetekst etter de 3 foregående punktene, og 5. By ulikt for hver enkelt av søkerne.
 • Ved å koordinere alle tekstene med hver enkelt partner, fikk vi innsikt i historisk gode konverterende søkeord i hver bransje og legge disse til kontoen. Med dette samarbeidet sikret vi også at vi ikke konkurrerte med partnere i auksjonen.
 • Med import av CRM-data (epostlister) fikk vi større rekkevidde og tilgang på historisk data (medlemslister og påmeldt nyhetsbrev). Vi kunne nå koble CRM-systemet med de dynamiske remarketinglistene. Dette hjelper oss med å finne ut hvor lenge hver enkelt b ruker har vært medlem, og om de benytter tjenestene. Eksempel: Målretning mot alle epost-lister ekskludert de som har logget inn siste 180 dager tilsier et inaktivt medlem og kun målretning mot epost sammen med logget inn siste 90 dager tilsier aktivt medlem. Dette åpner for eksempelvis bannerannonsering, hvor målet kan være å øke aktivitetsnivået for inaktive brukere.
 • Ved å koble alle delene sammen fikk vi en kjøpstrakt hvor vi kunne føre brukerne gjennom hvert ledd og oppnå verdiskapning i alle deler av trakten.

Innsamling av data:

Innsamlingen av data blir brukt til å gi LOfavør innsikt i hvordan deres kundegruppe beveger seg gjennom digitale kanaler og sporing av deres kjøpsmønster. Vi kan ved å måle søkevolum og benytte søketermrapportering se eksakt hvilke søk som gjennomføres av målgruppen og hvilke produkter som trender i markedet (grunnet broad match målretning). Dataen gir ikke bare LOfavør verdi på kort sikt i form av resultater, men også forståelse i kundereisen som skal brukes i budskap i bannere, eller oppsett av målretning i fremtidige kampanjer.

Målsetning

 • Vår målsetning var å øke bevisstheten av fordeler for eksisterende medlemmer og hvilke tilbud som er tilgjengelig gjennom partnere. Dette skulle gjøres på en treffsikker og kostnadseffektiv måte.
 • Det var samtidig viktig for LOfavør å opprettholde deres partnere (Hertz, Ving og ICE), som er den viktigste inntektskilden til LOfavør.
 • Øke kjennskapen til hver enkelt partner, slik at flere medlemmer benytter seg av disse tilbudene.

Resultater

Alle resultater under er fra generiske søk og ekskludert søk som inkluderer merkevare (Lofavør). Det var ingen andre markedsaktiviteter enn søk på disse tidspunktene og variabler som cross device konverteringer er ikke inkludert, grunnet da manglende sammenligningsgrunnlag.

Resultater for LOfavør

 • 3 nye partnere til sitt partnerprogram
 • Svært fornøyde partnere som betaler selv for annonseringen
  gjennom LOfavør

Resultater for partnere til LOfavør:

 • For Fjordkraft økte totalt klikk til partnersted med 26 % fra alle kanaler.
  Og 24 % ekskludert AdWords.
 • For Hertz økte totalt klikk til partnersted med 47 % fra alle kanaler.
  Og 48 % ekskludert AdWords.
 • For ICE økte totalt klikk til partnersted med 103 % fra alle kanaler.
  Og 87 % ekskludert AdWords.

LO-casen

Dette er den perfekte kampanjen, fordi det ble skapt økt verdi for alle partene som deltok i prosessen.

1.Medlem (sluttbruker) ble opplyst om sine medlemsfordeler og tilbud fra LOfavør. Ved å fremheve fordelene økte bruken av tjenestene og medlemmenes tilknytning til forbundet økte.

2.Partnere (leverandør) ble svært fornøyd, etter den store økningen i salg og besøkende. Etter presentasjon av hvordan jeg jobber med LOfavør på partnerkonferanse, har LOfavør mottatt flere henvendelser til partnerprogrammet fra nye partnere.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *