Vi kjøper annonser med gamle vaner

Kjøp av digitale annonseformater er i konstant utvikling, og majoriteten av annonsørene kjøper fortsatt annonser på en gammel og liten effektiv måte. Dårlige annonsekjøp har resultert i at vi har kortere en hukommelse enn gullfisker, når det kommer til å huske digitale annonser, og vi ser en stadig økt bruk av Ad Block.

Vi fortsetter å kjøp av tradisjonelle annonseplasser på fastpris 

Ifølge emarketer ble 62 % av den totale mediespenden i US brukt på tradisjonelle medier, og bildet vil ikke se så annerledes ut for det norske markedet. Av disse annonsekronene var det TV med 36 %, print med 13 % og radio med 7 % som utgjorde de tre største kanalene (utgjør totalt 56 %).

Utfordringen med disse plattformene er at vi ikke kan:

 • Vite eksakt hvor mange som ser reklamen
 • Hvor mange som gjør handlinger basert på denne reklamen
 • Optimalisere publikum og lære av hvilken målgruppe vi bør annonsere mot
 • Teste ulike annonsetekster og formater
 • Pause eller stoppe annonseringen om den ikke fungerer

Annonsøren påløper seg en stor risiko ved å punge ut store beløper på annonser han/hun ikke kan kontrollere, eller måle effekten av.

Vi flytter pengene over på fastpris i form av programmatiske annonser

Som en digital erstatning for de tradisjonelle mediene, flytter annonsører annonsebudsjettene over på programmatiske fastpris-plasseringer, som lokale aviser, VG, Finn, DN og andre nettsteder. Vi har med andre ord kun flyttet pengene våre over fra en fastpris-plattform til en annen.

Digitale bannerannonser løser problemet med sporing av visninger, og annonseklikk, men vil begrense seg når det kommer til å dynamisk teste ulike budskap i bannerne og stoppe annonseringen hvis ikke resultatene tilsier det. Samtidig har dessverre Shibsted og andre norske plattformer ikke den samme basen (som eksempelvis Google og Facebook) med målretninger som annonsører kan benytte seg av. Dette resulterer ofte i mindre relevante annonser og dyrere annonsevisninger med tanke på å treffe riktig publikum.

Vi har satt av budsjetter som vi følger slavisk

Det skjer ofte at jeg får spørsmål om hvordan man kan øke rekkevidden til annonser som målrettes mot et lite og effektivt publikum, fordi annonsøren ikke klarer å bruke opp alle pengene som er satt av i budsjett den måneden! Dette ender som regel med en enorm pengesløsing, hvor man starter å pushe reklame mot personer som ikke er interessert i produktet og markedsføre med en for høy frekvens, bare for å ”bli kvitt” de siste kronene på budsjettene.

Ikke bare bruker selskapet opp pengene sine, men det kan også ha en negativ istedenfor positiv effekt på merkevaren, ettersom man presser irrelevant reklame opp i ansiktet på forbrukerne.

Utviklingen i annonseringen gir oss muligheten til å ha dynamiske budsjetter, hvor vi ikke skriver i sten hvor mye penger vi skal bruke per måned, men styrer dette basert på en direkte ROI fra annonseringen. På denne måten kan vi bruke pengene på en mer fornuftig måte! Det gir ingen mening at vi skal stoppe annonseringen når resultatene er gode, eller pushe ut mer annonser når målgruppene ikke lenger engasjerer seg med budskapet.

Det ”nye” annonseformatet dynamiske annonseformatet

Vi går i en retning du som annonsør sitter med full makt over dine egne annonser og budsjetter. Vi ser dette spesielt godt i annonseplattformene til Google og Facebook, hvor selskapene selv administrerer alle kampanjene. Et dynamisk annonseformat er når annonsøren lager selv sine egne annonser, setter sine egne bud og kan selv finne ønskede målgrupper.

Et slikt format sikrer at vi annonserer mot personer som er mer interessert i våre produkter og tjenester, som igjen gir flere ønskede handlinger (konverteringer) til en lavere kostnad. Vi optimaliserer annonsene våre, basert på hvilken dag og tid på døgnet vi får mest ut av budsjettet. Ser vi ikke effekten av annonseringen vi gjør, reduserer vi budsjettet og legger disse over på andre annonseplattformer for å bruke annonsekronene våre smartere. Vi A/B-tester alltid annonser og målgrupper for å lære vårt publikum å kjenne.

Et sterkt tegn som viser denne utviklingen, er Shibsted sin nye plattform ”Premium Norge”, som nå nettopp åpner nå sine annonseplasser for dynamisk annonsering. Du kan lese mer om Premium Norge her.

vi kjøper annonser med gamle vaner

Promoter applikasjonen din

Det er stor konkurranse i applikasjonsmarkedet med over en million apper i hver applikasjonsbutikk. 60 % av alle apper har aldri blitt lastet ned og 95 % av de som blir installert blir fjernet etter en måned. Vi vet også at 20 % av disse appene blir kun brukt en gang! Det handler om å være konkurransedyktig og skape unike opplevelser for brukere. Vi kan med hjelp av Google-nettverket løse disse problemene med promotering. Vi kan velge å fokusere på å fremme flere nedlastninger av appen, eller få brukere tilbake til applikasjonen som allerede har den installert.

Med kodeløs sporing for android, kan vi også enkelt måle resultatene fra annonseringen. Google gir muligheten for god kostnadsstyring ved automatisk optimalisering mot din ønsket kostnad per innstallering. Annonsører har samtidig mulighet til å styre budgivning manuelt og justere synligheten etter ønske.

Kort oppsummert kan vi bruke annonseringen for å hjelpe oss med disse tre tingene:

 1. Få innstalleringer i stor skala
 2. Finne og tiltrekke verdifulle kunder
 3. Drive transaksjoner/verdifulle handlinger i appen

 

1.  Innstalleringer

Første steg er eksponering av applikasjonen din, slik at målgruppen din vet at den finnes. Majoriteten av apper blir aldri lastet ned, og derfor er det kritisk at vi har gode promoteringsstartegier. Det handler om å gjøre applikasjonen din mer interessant for kundene dine og treffe disse i micro-øyeblikkene. Vi ønsker å være tilgjengelig når de søker, ser video eller leser om egenskaper som appen vår tilbyr.

Søk i søkemotoren

 Google gir muligheten for å treffe brukere i intensjonsøyeblikket. Dette når kunder søker etter din applikasjon, eller relevante bruksområder. Google vet også om søkeren har installert applikasjonen din tidligere, slik at du unngår å betale for eksisterende kunder (hvis dette ikke er ønskelig). Vi kan velge mellom ulike annonseringsformater, for eksempel nedlastningsannonser hvor brukeren kan laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller annonser som sender brukerne til en ønsket landingsside. Det finnes også egne app-utvidelser som du kan ha sammen med mobilannonsene dine for å øke oppmerksomheten rundt applikasjonen.

Søk i playstore

 Vær også synlig ved å annonsere i Google Playstore. Når noen søker etter relaterte begreper eller egenskaper til applikasjonen din, kan du bli tilgjengelig for brukerne som ønsker å øasen, eller orflllevelser forkan du bli landingsside. n laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller orflllevelser forå laste ned en app lik din.

Bannernettverket

 Treff brukere på over 900 millioner unike enheter i måneden. Vi kan bruke effektiv målretting ved for eksempel å treffe brukere med nye enheter, de som har lastet ned en app som ligner på din egen, eller de som har lastet ned betalingsapper tidligere. Google belaster deg kun for klikk av intensjon og vil fjerne kostnaden for feilklikk. Vi betaler da kun for de som faktisk ønsker å laste ned applikasjonen vår.

Youtube

Youtube-brukerne er 2 ganger mer sannsylig til å laste ned / kjøpe applikasjonen din enn de som ikke er blitt eksponert for video. Treff også din målgruppe med målretting som demografi, emner, interesse, søkeord og remarketing.

Video går over i fullskjerm og det vil være mulig å hoppe over videoen etter 5 sekunder som sikrer kvalifiserte visninger. Roteres telefonen vil formatet gå over i full breddemodus og med annonsering av video på Youtube kan vi potensielt treffe 2 milliarder daglige mobile brukere! Ved bruk av instream-formatet vil det følge med en nedlastningsknapp under filmen, som vil gjøre det lett for seeren å installere applikasjonen. Vi belastes kun hvis seeren ser minst 30 sekunder, laster ned appen, eller ser ferdig videoen.

Annonsering i andre applikasjoner

Du kan annonsere i over 650 000 applikasjoner i appnetverket. Du vil da kunne treffe målgruppen din med video eller bannerannonsering. I lik grad med bannernettverket, er det mulig å segmentere annonseringen, slik at promoteringen blir svært relevant og effektiv.

Universell app-kampanje

Google har lansert et nytt format som gjør det lettere for annonsøren å annonsere effektivt for applikasjonen i AdWords. Med en universell applikasjonskampanje vil Google kunne sette bud, budsjett, målretting og annonser vil genereres automatisk. Disse annonsene vil i tillegg vises over hele appnetverket: Google.com, Google Play, AdMob, mobilsider og Youtube.

2. Finn kvalitetskunden

Få dine nåværende mobilkunder over på applikasjonen ved å lage remarketing-lister for alle som bruker m. siden din. Bruk disse listene videre i applikasjonsmarkedsføringen og send publikummet til dype sider i appen. Da vil de finne akkurat det de leter etter og vil være mer sannsynlig til å konvertere. Her er noen andre tips for effektiv bruk av promotering for å trekke brukere tilbake til applikasjonen:

 1. Prøv installert applikasjonsmålretting slik at du kan treffe brukere som elsker appene dine i playstore / appel store.
 2. Bruk plasseringsmålretting som isoler høykvalitet applikasjonsplasseringer
 3. Påminn brukere i søk og bannernettverket på viktige hendelser i applikasjonen
 4. Bygg remarketing-lister på brukere som gjør viktige handlinger
 5. Vær proaktiv og vurder tilgjengelige kanaler, som for eksempel e-mail eller ”push notifications”.
 6. Tilby noe unikt
 7. Bruk ”Deep linking” ved å sende brukere til dypere og mer målrettede sider i appen din
 8. Husk sporing i applikasjonen for å se hvem som er våre verdifulle kunder

 

3. Få transaksjoner / verdifulle handlinger

Har vi gjennomført steg en og to, kan vi fokusere på å øke verdien av eksisterende kunder. Når vi har fått en stor kundegruppe til applikasjonen kan vi øke frekvensen på kjøp innad i appen. Vi kan promotere applikasjonen i Google-nettverket ved å skreddersy budskapet for å øke kjøpsintensjonen. Det kan videre være fornuftig å lage egen betalingsfunksjon ved salg av produkter, eller sporing av viktige hendelser som brukerne gjør i appen.

For å øke salgsvolumet kan vi lage remarketing-lister på publikum vi ønsker å treffe på nytt. Dette kan være kunder vi vet er interessert i produktene våre, for eksempel kunder som har lagt en vare i handlekurven, men ikke fullført kjøpet. Hvis formålet med annonseringen er økt salg, kan vi også linke annonsene dine direkte til en kjøpsside i applikasjonen.

10 tips til annonsering av din applikasjon:

 1. Selg produktene dine til kunder som tidligere har gjort et salg i applikasjonen
 2. Vær synlig for de som ikke har vært inne i appen din på en stund
 3. Få mer lojalitet blant kundene dine ved å tiltrekke kvalitetstrafikk
 4. Bruk remarketing mot kunder som har lagt et produkt i handlekurven men ikke kjøpt
 5. Annonser gjerne for dine andre apper til eksisterende kunder
 6. Bruk applikasjonkategori-målretting for å vise apper på en gitt play og/eller app store kategori, for eksempel sport, mat, osv.
 7. Betalt app installeringsmålretting gir oss muligheten til å treffe kunder basert på tidligere kjøpsadferd
 8. Med ny enhet målretting kan vi treff de som nettopp har kjøpt sin mobiltelefon de siste 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
 9. Stedsmålretting: Inkluder spesifikke områder, som for eksempel flyplasser.
 10. Forbedre suksesskriteriene ved bruk av life time value (ltv), konverteringssporing og automatisk budgivning mot kostnad per innstallering.

Apple can be better than Facebook and Google

Until now we only talked about the two digital platforms, Facebook and Google. Can Apple be the next big platform to challenge them? The answer is yes, and its reason to believe that this is not distant from reality. Bloomberg broke the news that in 2014 Google paid Apple $1 billion to keep its search bar available on iOS. The first impression is that the story seems to be innocuous, but could it be the case that Google is afraid that Apple can be a great competitor in the future? Apple also had a successful history of copying other business models like Google maps, Spotify, fitness tracking and newsreaders. Could the next implementation be an advertising platform? Apple has with no doubt enough resources, expertise and ability to actually do this. Google’s main income is from ads and it would be an interesting thought that Apple could be in a great position to take over the ad market. It has been some releases that may indicate that a new advertising platform will be on its way.

Products that leads to an advantage

Apple search

Apple has their own search engine ”Spotlight” and if you have an IPhone or Mac you most likely used it already. Google’s advantage to competitors has always been search indexation of content and creating relevant SERPS for their users. Apple could on the other hand use all their stored customer data to create their own advanced search engine and they may have one big advantage that could cause Google problems. Apple can in fact reach the user even before they get to Google search!

If you search in Safari, the default browser for Mac and iPhone, you will instantly retrieve suggestions for related searches from Apple. This means that we already will be redirected to a destination before we need to press search. For example when you are looking for information in the Apple search engine, you get the opportunity to download a related app in AppStore, find music in Apple music, find locations for shops and call them directly from your browser (safari). We are likely to see an expansion of the product soon, with even more related suggestions according to your position and historic behavior. This would be the perfect place for Apple to release search engine ads, similar to Google search ads. It will also raise questions about how to search engine optimize content for Apple. In other words, Google may be facing a major competitor.

Apple is also far ahead in the future evolution of search. “Searches” made ​​by voice. SIRI is already a launched product and it will become your personal assistant. It’s predicted that we will have daily communication with our devices, where the mobile will help us complete tasks and answer our questions. The technology is still new and will play a greater role in the future.

Near me functions

The near me functions is one of the newer products from Apple and its not yet released in all countries. If you swipe left you will get a display of your recent contacts and the possibility to find nearby restaurant, bars, shopping and gasoline. In a time where we se increasing searches with local intent this could be a well used product by Apples users. When you choose a category you will be redirected to maps, where Apple finds your current location and display alternatives near you with possibility to guide you to the store with GPS. It could be a great function to place ads, where nearby stores can tell why you should go to them and display their products. It may also be strategies for search engine optimization to get included in the map and get better recommendations from rating services like Trip Advisor, which seems to be an important factor.

 

Apps

Apple has the control of OS and the core app framework. Google becomes the underdog in this case, and it means that Apple has a clear advantage in indexing apps. We know that 80 % of time spent on a phone is inside apps, and use of applications is increasing year on year. With an increasing demand for apps, Google has already made it possible to advertise for and in applications, but they cant track downloads from AppStore (only from Playstore). This is because Apple won’t give away this information to Google. Therefore Apple would be in a great position to start advertising them self’s in the Appstore and gain a strong position at this area.

Imagine the scenario where Apple becomes the main competitor to Google and Facebook. Facebook and Google’s traffic depend on a computer or mobile device to reach their audience and Facebook’s relies on their application to gain traffic. What happens when Apple actually owns the device and the platform the app is downloaded from, that Facebook need?

Cross device

Apples strong brand in the hardware industry differentiates them from Google and Facebook. You wake up and use your IPhone, eat breakfast in front of an Apple TV, keep track of time on your Apple Watch, open your mac in a meeting and gets home to watch news on your tablet.

When you connect all the devices together with the built in software like Safari, ICloud, IMessage, Apple Music, films, maps and own operative systems (OS), you have the perfect combination for successful advertising. ICloud also connects all the devices together, so Apple basically knows everything you are doing through your day.

To succeed as a big digital medium, you need four key factors:

 1. A large user base. The message and advertising must be done in scale.
 2. Content have to be tailored to each user and the platform must have customer data to facilitate accurate target location.
 3. Users must use the platform frequently.
 4. We must be able to measure the performance of the content published.

 

A large user base

With a total market share of 13.9% for mobile in Q2 2015 and 10% of desktop operating system globally, Apple has consolidated a strong position in hardware industry (statista, 2016). In Norway, Apple stands for 60% of all traffic to websites and 90 % tablets (TNS Gallup, 2016). The company even registered a new record in terms of iPhone sales in the first quarter of 2016 (4Q ’15 calendar year), with nearly 75 million units sold in that quarter.

Because of their great position in the hardware industry they have extreme influence at our daily lives. This gives Apple complete control over its user base and can keep users within the Apple universe through multiple channels.

Frequency

Last year was the year where the number of mobile searches went past desktop and this year is mobile purchases going to the greatest. We never leave our phone more than 1 meter away from us and we check our mobile on average 150 times during one day. Apple products are therefore used with great frequency and they become an important part of our life. The rapid development in technology and Apple ‘s ability to deliver next-generation products provides a unique opportunity to not only acquire new customers but also retaining them.

Relevant

ICloud is not only a stroke of genius when it comes to storing data online, but also a detailed profile that Apple can use to target a message to you. Apple also collects information when you use applications. This could be data about your health (through health apps), where you are through GPS, your contact information, who you are talking to and other valuable data. As mentioned earlier, mobile has become an important part of our life, and we are using the device to complete tasks daily. By using the phone, you basically tell Apple what you are doing.

The collection of data is not necessarily a negative thing. You will get better advertising that you actually care about. Let’s say one of your friends is going to a concert, which Apple picks up when the payment occurred your friends phone. Because you type messages with this person, Apple already knows that you are friends and can offer you a ticket to the same concert, with seats near them. This illustrates the power of gathering information from users.

Measurement

You can collect all the data in the world, but if you can’t measure it, it’s no use. Apple clearly has the foundation to measure actions that occur in their systems. The width of their platforms makes it possible for advertisers to find customers in both branding and converting channels. Apple could also be a revolution for measuring cross device. You have a user logged in to every device without thinking about it. This enables Apple to always know when you change device and connect all these movements to the same person.

It means that advertisers can initially show a film on Apple TV, follow it up with a search ad on safari, you call the store and are tracked through GPS when you bought the product in store. We will also finally be able to get detailed data about how long it took before the purchase was completed and illuminate the black holes about customers’ buying process.

 

Apple started out in the hardware, producing physical products. Their ability to adapt and creating the next-generation technology made them one of the largest companies in the software industry as well. The successful history of copying other products combined with the increasing demand for digital advertising and Apples new products today, makes it reasonable that there will be a release related to this. If we look at Apples expertise, resources, large audience, frequency, measurement and possibilities for tailoring a message, it would be likely that we will see some very interesting products for marketing in the future, that may change the industry.