Vi kjøper annonser med gamle vaner

Kjøp av digitale annonseformater er i konstant utvikling, og majoriteten av annonsørene kjøper fortsatt annonser på en gammel og liten effektiv måte. Dårlige annonsekjøp har resultert i at vi har kortere en hukommelse enn gullfisker, når det kommer til å huske digitale annonser, og vi ser en stadig økt bruk av Ad Block.

Vi fortsetter å kjøp av tradisjonelle annonseplasser på fastpris 

Ifølge emarketer ble 62 % av den totale mediespenden i US brukt på tradisjonelle medier, og bildet vil ikke se så annerledes ut for det norske markedet. Av disse annonsekronene var det TV med 36 %, print med 13 % og radio med 7 % som utgjorde de tre største kanalene (utgjør totalt 56 %).

Utfordringen med disse plattformene er at vi ikke kan:

 • Vite eksakt hvor mange som ser reklamen
 • Hvor mange som gjør handlinger basert på denne reklamen
 • Optimalisere publikum og lære av hvilken målgruppe vi bør annonsere mot
 • Teste ulike annonsetekster og formater
 • Pause eller stoppe annonseringen om den ikke fungerer

Annonsøren påløper seg en stor risiko ved å punge ut store beløper på annonser han/hun ikke kan kontrollere, eller måle effekten av.

Vi flytter pengene over på fastpris i form av programmatiske annonser

Som en digital erstatning for de tradisjonelle mediene, flytter annonsører annonsebudsjettene over på programmatiske fastpris-plasseringer, som lokale aviser, VG, Finn, DN og andre nettsteder. Vi har med andre ord kun flyttet pengene våre over fra en fastpris-plattform til en annen.

Digitale bannerannonser løser problemet med sporing av visninger, og annonseklikk, men vil begrense seg når det kommer til å dynamisk teste ulike budskap i bannerne og stoppe annonseringen hvis ikke resultatene tilsier det. Samtidig har dessverre Shibsted og andre norske plattformer ikke den samme basen (som eksempelvis Google og Facebook) med målretninger som annonsører kan benytte seg av. Dette resulterer ofte i mindre relevante annonser og dyrere annonsevisninger med tanke på å treffe riktig publikum.

Vi har satt av budsjetter som vi følger slavisk

Det skjer ofte at jeg får spørsmål om hvordan man kan øke rekkevidden til annonser som målrettes mot et lite og effektivt publikum, fordi annonsøren ikke klarer å bruke opp alle pengene som er satt av i budsjett den måneden! Dette ender som regel med en enorm pengesløsing, hvor man starter å pushe reklame mot personer som ikke er interessert i produktet og markedsføre med en for høy frekvens, bare for å ”bli kvitt” de siste kronene på budsjettene.

Ikke bare bruker selskapet opp pengene sine, men det kan også ha en negativ istedenfor positiv effekt på merkevaren, ettersom man presser irrelevant reklame opp i ansiktet på forbrukerne.

Utviklingen i annonseringen gir oss muligheten til å ha dynamiske budsjetter, hvor vi ikke skriver i sten hvor mye penger vi skal bruke per måned, men styrer dette basert på en direkte ROI fra annonseringen. På denne måten kan vi bruke pengene på en mer fornuftig måte! Det gir ingen mening at vi skal stoppe annonseringen når resultatene er gode, eller pushe ut mer annonser når målgruppene ikke lenger engasjerer seg med budskapet.

Det ”nye” annonseformatet dynamiske annonseformatet

Vi går i en retning du som annonsør sitter med full makt over dine egne annonser og budsjetter. Vi ser dette spesielt godt i annonseplattformene til Google og Facebook, hvor selskapene selv administrerer alle kampanjene. Et dynamisk annonseformat er når annonsøren lager selv sine egne annonser, setter sine egne bud og kan selv finne ønskede målgrupper.

Et slikt format sikrer at vi annonserer mot personer som er mer interessert i våre produkter og tjenester, som igjen gir flere ønskede handlinger (konverteringer) til en lavere kostnad. Vi optimaliserer annonsene våre, basert på hvilken dag og tid på døgnet vi får mest ut av budsjettet. Ser vi ikke effekten av annonseringen vi gjør, reduserer vi budsjettet og legger disse over på andre annonseplattformer for å bruke annonsekronene våre smartere. Vi A/B-tester alltid annonser og målgrupper for å lære vårt publikum å kjenne.

Et sterkt tegn som viser denne utviklingen, er Shibsted sin nye plattform ”Premium Norge”, som nå nettopp åpner nå sine annonseplasser for dynamisk annonsering. Du kan lese mer om Premium Norge her.

vi kjøper annonser med gamle vaner

Fra sommerstengt til Always On med Bokstavfabrikken

Ved å omfavne performance-metodikken har Bokstavsfabrikken vist veien for Norges mindre bedrifter. De endret en negativ utvikling til rekordresultater på 5 måneder, og skapte satsningsvilje for videre vekst.

Beskrivelse av kampanjen

 • Bokstavfabrikken.no var en nettbutikk som de siste 6 månedene hadde hatt en dalende omsetning på grunn av stadig økende konkurranse. Innehaver og daglig leder Bjørn Harald Storvik kom da til RED Performance for å få hjelp til å snu denne trenden, men med begrensede midler.
 • Siden Bokstavfabrikken var så godt som usynlig i søkemotorene, startet vi med AdWords i april for å få inn mer relevant trafikk. Allerede nå, 5 måneder senere, har totalomsetningen for nettbutikken økt med mer enn 80 % siden vi startet (uten en noen annen markedsføring i perioden).
 • For å skape en konkurransekraftig kampanje brukte vi blant annet:

– Avanserte budregler i AdWords, for å til enhver tid oppnå optimal posisjon basert på ROI

– Google Shopping for å vise produktene direkte i søk (noe som svært få konkurrenter gjør – Se vedlegg)

– Dynamisk remarketing

 • En forutsetning for effektivt samarbeide var å forankre performance-metodikken hos kunden, spesielt fleksible budsjetter for å maksimere veksten.

Målsettinger og Resultater

Målsetting:
Vi ønsket å snu den negative trenden til Bokstavfabrikken gjennom en stabil always-on-kampanje som danner grunnlag for videre ROI-positiv vekst.

Resultater:

 • Inntektene fra AdWords har vokst måned for måned siden vi begynte annonseringen i april.
 • Butikken tjener nå mer penger enn noen gang med positiv ROI
 • De svært positive resultatene som tidlig skjedde, ledet til at eieren for første gang valgte å holde butikken åpen i fellesferien for å håndtere ordreinngang (lage og sende skilt). Always-on ftw!
 • Mengden e-post- og telefonhenvendelser har økt kraftig, noe som danner grunnlag for markedsføring via dialogprogrammer/crm, som på sikt betyr ytterligere ROI på initiell Adwords-investering.

Den svært positive utviklingen har gitt eieren motivasjon til å sette større mål for nettbutikken. De nye inntektene investeres i disse dager i nye nettsider, og en mer helhetlig performance-strategi. RED Performance brukes i dag som en sparringspartner for alle deres digitale aktiviteter.

 • Vi ser at inntekten til hele nettbutikken går rett til værs samtidig som vi starter med AdWords-annonseringen i slutten av april.
 • I slutten av mai er flere av forbedringene på plass, og vi ser tydelig effekt av dette i juni. I juli er det fellesferie og lavsesong, men allerede i august ser vi rekordstor omsetning igjen. Vi snakker over 80 % økning fra april.
 • ROI-en fra AdWords er også skyhøy. Fra kundens side var målet på 100 % ROI, mens vi for hele perioden har levert 389 % i snitt, og over 501 % ROI i august!

Hvorfor er dette en god case?

 • Med et lavt budsjett i et konkurransepreget markedet har vi skapt en veldig lønnsom AdWords-konto.
 • Casen illustrerer hvordan en liten aktør med begrenset markedsbudsjetter, i gjennom å omfavne performance-metodikken med tanke på fleksible budsjetter og always-on, kan være en ”game-changer”. Dette er en case som kan inspirere mange av Norges SMBer for økt interesse, og få øynene opp for performance marketing.