Innlegg

Promoter applikasjonen din

Det er stor konkurranse i applikasjonsmarkedet med over en million apper i hver applikasjonsbutikk. 60 % av alle apper har aldri blitt lastet ned og 95 % av de som blir installert blir fjernet etter en måned. Vi vet også at 20 % av disse appene blir kun brukt en gang! Det handler om å være konkurransedyktig og skape unike opplevelser for brukere. Vi kan med hjelp av Google-nettverket løse disse problemene med promotering. Vi kan velge å fokusere på å fremme flere nedlastninger av appen, eller få brukere tilbake til applikasjonen som allerede har den installert.

Med kodeløs sporing for android, kan vi også enkelt måle resultatene fra annonseringen. Google gir muligheten for god kostnadsstyring ved automatisk optimalisering mot din ønsket kostnad per innstallering. Annonsører har samtidig mulighet til å styre budgivning manuelt og justere synligheten etter ønske.

Kort oppsummert kan vi bruke annonseringen for å hjelpe oss med disse tre tingene:

 1. Få innstalleringer i stor skala
 2. Finne og tiltrekke verdifulle kunder
 3. Drive transaksjoner/verdifulle handlinger i appen

 

1.  Innstalleringer

Første steg er eksponering av applikasjonen din, slik at målgruppen din vet at den finnes. Majoriteten av apper blir aldri lastet ned, og derfor er det kritisk at vi har gode promoteringsstartegier. Det handler om å gjøre applikasjonen din mer interessant for kundene dine og treffe disse i micro-øyeblikkene. Vi ønsker å være tilgjengelig når de søker, ser video eller leser om egenskaper som appen vår tilbyr.

Søk i søkemotoren

 Google gir muligheten for å treffe brukere i intensjonsøyeblikket. Dette når kunder søker etter din applikasjon, eller relevante bruksområder. Google vet også om søkeren har installert applikasjonen din tidligere, slik at du unngår å betale for eksisterende kunder (hvis dette ikke er ønskelig). Vi kan velge mellom ulike annonseringsformater, for eksempel nedlastningsannonser hvor brukeren kan laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller annonser som sender brukerne til en ønsket landingsside. Det finnes også egne app-utvidelser som du kan ha sammen med mobilannonsene dine for å øke oppmerksomheten rundt applikasjonen.

Søk i playstore

 Vær også synlig ved å annonsere i Google Playstore. Når noen søker etter relaterte begreper eller egenskaper til applikasjonen din, kan du bli tilgjengelig for brukerne som ønsker å øasen, eller orflllevelser forkan du bli landingsside. n laste ned applikasjonen direkte fra annonsen, eller orflllevelser forå laste ned en app lik din.

Bannernettverket

 Treff brukere på over 900 millioner unike enheter i måneden. Vi kan bruke effektiv målretting ved for eksempel å treffe brukere med nye enheter, de som har lastet ned en app som ligner på din egen, eller de som har lastet ned betalingsapper tidligere. Google belaster deg kun for klikk av intensjon og vil fjerne kostnaden for feilklikk. Vi betaler da kun for de som faktisk ønsker å laste ned applikasjonen vår.

Youtube

Youtube-brukerne er 2 ganger mer sannsylig til å laste ned / kjøpe applikasjonen din enn de som ikke er blitt eksponert for video. Treff også din målgruppe med målretting som demografi, emner, interesse, søkeord og remarketing.

Video går over i fullskjerm og det vil være mulig å hoppe over videoen etter 5 sekunder som sikrer kvalifiserte visninger. Roteres telefonen vil formatet gå over i full breddemodus og med annonsering av video på Youtube kan vi potensielt treffe 2 milliarder daglige mobile brukere! Ved bruk av instream-formatet vil det følge med en nedlastningsknapp under filmen, som vil gjøre det lett for seeren å installere applikasjonen. Vi belastes kun hvis seeren ser minst 30 sekunder, laster ned appen, eller ser ferdig videoen.

Annonsering i andre applikasjoner

Du kan annonsere i over 650 000 applikasjoner i appnetverket. Du vil da kunne treffe målgruppen din med video eller bannerannonsering. I lik grad med bannernettverket, er det mulig å segmentere annonseringen, slik at promoteringen blir svært relevant og effektiv.

Universell app-kampanje

Google har lansert et nytt format som gjør det lettere for annonsøren å annonsere effektivt for applikasjonen i AdWords. Med en universell applikasjonskampanje vil Google kunne sette bud, budsjett, målretting og annonser vil genereres automatisk. Disse annonsene vil i tillegg vises over hele appnetverket: Google.com, Google Play, AdMob, mobilsider og Youtube.

2. Finn kvalitetskunden

Få dine nåværende mobilkunder over på applikasjonen ved å lage remarketing-lister for alle som bruker m. siden din. Bruk disse listene videre i applikasjonsmarkedsføringen og send publikummet til dype sider i appen. Da vil de finne akkurat det de leter etter og vil være mer sannsynlig til å konvertere. Her er noen andre tips for effektiv bruk av promotering for å trekke brukere tilbake til applikasjonen:

 1. Prøv installert applikasjonsmålretting slik at du kan treffe brukere som elsker appene dine i playstore / appel store.
 2. Bruk plasseringsmålretting som isoler høykvalitet applikasjonsplasseringer
 3. Påminn brukere i søk og bannernettverket på viktige hendelser i applikasjonen
 4. Bygg remarketing-lister på brukere som gjør viktige handlinger
 5. Vær proaktiv og vurder tilgjengelige kanaler, som for eksempel e-mail eller ”push notifications”.
 6. Tilby noe unikt
 7. Bruk ”Deep linking” ved å sende brukere til dypere og mer målrettede sider i appen din
 8. Husk sporing i applikasjonen for å se hvem som er våre verdifulle kunder

 

3. Få transaksjoner / verdifulle handlinger

Har vi gjennomført steg en og to, kan vi fokusere på å øke verdien av eksisterende kunder. Når vi har fått en stor kundegruppe til applikasjonen kan vi øke frekvensen på kjøp innad i appen. Vi kan promotere applikasjonen i Google-nettverket ved å skreddersy budskapet for å øke kjøpsintensjonen. Det kan videre være fornuftig å lage egen betalingsfunksjon ved salg av produkter, eller sporing av viktige hendelser som brukerne gjør i appen.

For å øke salgsvolumet kan vi lage remarketing-lister på publikum vi ønsker å treffe på nytt. Dette kan være kunder vi vet er interessert i produktene våre, for eksempel kunder som har lagt en vare i handlekurven, men ikke fullført kjøpet. Hvis formålet med annonseringen er økt salg, kan vi også linke annonsene dine direkte til en kjøpsside i applikasjonen.

10 tips til annonsering av din applikasjon:

 1. Selg produktene dine til kunder som tidligere har gjort et salg i applikasjonen
 2. Vær synlig for de som ikke har vært inne i appen din på en stund
 3. Få mer lojalitet blant kundene dine ved å tiltrekke kvalitetstrafikk
 4. Bruk remarketing mot kunder som har lagt et produkt i handlekurven men ikke kjøpt
 5. Annonser gjerne for dine andre apper til eksisterende kunder
 6. Bruk applikasjonkategori-målretting for å vise apper på en gitt play og/eller app store kategori, for eksempel sport, mat, osv.
 7. Betalt app installeringsmålretting gir oss muligheten til å treffe kunder basert på tidligere kjøpsadferd
 8. Med ny enhet målretting kan vi treff de som nettopp har kjøpt sin mobiltelefon de siste 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
 9. Stedsmålretting: Inkluder spesifikke områder, som for eksempel flyplasser.
 10. Forbedre suksesskriteriene ved bruk av life time value (ltv), konverteringssporing og automatisk budgivning mot kostnad per innstallering.

Mål resultatene fra applikasjonen din

Hvis ikke du måler trafikken som kommer til din applikasjon eller ditt nettsted, driver du disse i blinde. Det er kritisk å spore resultater slik at du kan finne ut hva som er verdien av brukerne dine. Uten målsporing for applikasjonen din kan du ikke se hvor mange som har lastet ned appen for IOS og det vil være ukjent hvilke handlinger en bruker gjør innad i din app. Vi ønsker derfor å se disse tallene for å finne effektiviteten og dataen fra alle trafikkildene. Ved å integrere Google Analytics sammen med applikasjonen, kan vi lage nøyaktige rapporter på utviklingen og om du når dine mål dag for dag.

Det er to typer konverteringer for applikasjoner:

 1. App-innstalleringer som spores når en nedlastning eller innstallering skjer første gang.
 2. i-app konverteringer som skjer når en handling registreres innad i applikasjonen.

 

Eksempler på handlinger vi ønsker å spore i applikasjonen:

 • Salg
 • Antall personer som ringer til selskapet ditt
 • Handlinger som skjer på tvers av enheter
 • Kvalitetsbrukere
 • Butikkbesøk
 • App-trafikk
 • Brukerengasjement

 

AdWords SDK og Server-to-server

SDK

AdWords SDK er en kodebit du legger inn i applikasjonen din slik at vi kan måle handlinger som skjer i appen. Det er enkelt å sette opp og du kan” tagge” handlinger, slik at du kan spore det du selv ønsker.

Det er to hovedgrunner for å bruke SDK:

 1. Gir utvikleren muligheten til å tagge handlinger, som du kan spore i applikasjonen
 2. SDK kan også brukes til å spore aktiviteter i appen, slik at vi kan måle viktige handlinger en bruker gjennomfører.
 3. Annonsøren kan sette opp remarketing basert på brukere fra applikasjonen

 

Server-to-server

Server-to-server gjør at vi kan spore handlinger i applikasjonen med tredjepartssystemer. Vi kan koble dette opp mot AdWords API for både IOS og Android.

S2S benyttes når utviklerne har disse grunnene:

 1. Når SDK ikke er like lett å legge inn i mobilappen
 2. Når du må legge til flere SDK for ulike nettverk. Mange annonsører bruker opp til 20 nettverk for å engasjere brukere. Dette gjør at appen blir for stor i størrelse
 3. Hvis ikke lagt til riktig kan SDK føre til ”bugs” i appen
 4. Playstore krever at kodeendringer må sendes til godkjenning som kan føre til forsinkelser
 5. S2S ping fungerer godt for blant annet kunder som bruker in-house sporingssystemer

Applikasjoner for Android

Ettersom Android eies av Google, kan vi kodeløst spore hvor mange som laster ned applikasjonen vår, og hvilken kilde disse innstalleringene kommer fra. Vi må legge til ytterligere SDK-kode for å få tilgang på data om handlinger som skjer inne i appen.

Applikasjoner for IOS

Vi er nødt til å legge til SDK ikke bare for å spore i-app handlinger, men også hvor mange som har lastet ned applikasjonen for IOS. 

Install feedback:

Install feedback er en feedback mekanisme som gir kunder og tredjepartsselskaper mulighet til å få informasjon fra Google hver gang en IOS applikasjon installeres. Dette er designet for bruk i in-house eller tredjeparts app analytics for måling av flere annonsenettverker.

 

Trestegs implementering av sporing for applikasjon:

 1. Velg mellom AdWords konverteringssporing med SDK eller Server-to-server API konfigurasjon
 2. Sett opp relevante konverteringshandlinger i AdWords
 3. Fullfør nødvendig planlegging for å få sporingen til å virke

 

Google analytics

Med Googe Analytics måler vi blant annet om brukeren kom fra organisk eller betalt søk og hvordan trafikken flyter i applikasjonen din over tid. Vi kan måle LTV (life time value) for å forstå hvilket publikum og hvilken adferd disse har. Vi kan også overvåke mobilkonverteringer og lage utfra dette strategier for ytterligere kjøp. Videre ser vi på hvordan trafikken til nedlastningene oppstår, for så finne ormådene du bør investere pengene dine.

Google Analytics åpner muligheten for:

 • Publikumsrapporter
 • Trafikkrapporter
 • Adferdsrapporter

Derfor bør din bedrift ha en applikasjon (app)

Det handler i dag om øyeblikkene fra de små skjermene, hvor 79 % av Norges befolkning bruker en smarttelefon, 40 % av alle retail-søk skjer fra mobilen og over 50% sier de er villige til å kjøpe et produkt fra en ny forhandler. Vi sammenligner produkter oftere enn tidligere og bedrifter er i større grad avhengig av å være synlig når kundene leter etter deres produkter. Hele 90 % av tiden som brukes på en mobiltelefon blir brukt i applikasjoner, og det brukes faktisk nå mer tid i apper enn på TV!

App som en kanal

Med smarttelefonen hører applikasjoner eller ”apper” til og vi ser en enorm vekst innenfor dette markedet. I 2015 var det 180 milliarder applikasjonsnedlastninger, en økning fra 140 milliarder i 2014 og et tall som er forventet å stige til 225 milliarder i løpet av 2016! Det var også 1,5 millioner flere nedlastbare apper i applikasjonsbutikkene siden 2014, som viser den enorme veksten. Ikke bare ser vi en økning i antall nedlastninger, det er også en stor stigning knyttet til lønnsomhet. Det var nemlig en fortjeneste på 38 milliarder pund i 2015 (30% økning YoY), hvor 31 % av dette var fra kjøp direkte i appen , 10 % fra annonser og 59 % var fra betalte apper.

Diskusjonen om mobilside kontra produksjon av app:

Et vanlig diskusjonsområde er hvorfor man trenger en app, når en allerede har mobiltilpasset side. Dette er de vanligste argumentene for en mobilside:

 1. Du lager mobilsiden en gang og er synlig overalt
 2. Det er kortere utviklingstid med en mobilside
 3. Lavere utviklingskostnader
 4. Internettet er åpent for alle
 5. Sporing er enklere
 6. Lettere å gjøre endringer på siden

 

Vi kan faktisk ikke sammenligne en applikasjon med en mobilside, fordi den har sin egen funksjon. Det kan faktisk være fornuftig å både ha en mobilside og en egen app. Vi kan da fange opp nye besøkende med mobilsøk til nettstedet, samt videre skape en relasjon i applikasjonen. For apper handler det om å skape en unik brukeropplevelse for lojale kunder, samt lage en egen plattform som kan kommunisere med disse på et nytt nivå.

Flere viktige grunner til å ha en applikasjon:

Du kan med en applikasjon påvirke en bruker gjennom alle delene av kundereisen. Den kan brukes til å øke merkevarebevisstheten for eksisterende kunder ved nye produktlanseringer, samt du kan lettere bli funnet på relaterte produkter de leter etter. Du kan videre påvirke vurderingsfasen ved at kunden leser dine anmeldelser når de sammenligner produktegenskaper. Tilby gjerne også egne tilbud for lojale kunder og gjør det mulig for kjøp av produktet direkte i applikasjonen. Skap videre en kunderelasjon med brukerne dine med kommunikasjon gjennom appen.

Her er noen viktige grunner for å lage en applikasjon:

 1. Bygg kundeforhold
 2. Vær tilgjengelig både online og offline
 3. Øk synligheten din
 4. Øk gjenkjøpsgraden
 5. Få et større nettverk
 6. Bli sett
 7. Skap kundelojalitet

10 grunner til hvorfor du alltid bør annonsere på din egen merkevare i Google

Annonsering på egen merkevare i Google er et tema som ofte diskuteres når det kommer til strategiske beslutninger i Google søk. Hvorfor skal vi bruke penger på søkere som uansett kommer til å trykke på et gratis organisk treff? Denne tilsynelatende unødig bruken av annonsekroner, har allikevel blitt en ”best practice” for flere byråer og brukes av noen av de største merkevarene i Norge. Noen forbinder brand-annonsering med ”juks”, hvor resultatene av annonseringen overrapporteres fra byråene og annonsørene har ofte ingen gode forklaringer på hvorfor de faktisk gjør dette.

Her er 10 grunner til hvorfor jeg mener du alltid bør annonsere på merkevaren din:

1.   Annonsebudskapet kan tilpasses

I Google betalt søk kan vi skreddersy annonsetekstene akkurat slik vi vil, samtidig som alle budskap kan A/B-testes. Jeg har gjennomført flere tester og faktumet er at en godt skrevet betalt annonse, gir mye bedre resultater enn et organisk treff. Dette kommer av opplevelsen og ”mindsettet” søkerne har, etter å bli eksponert for et mer relevant budskap.

Vi kan teste dette på følgende måte:

Vi setter opp en annonse med et nærmest identisk budskap som det organiske treffet (som vist under). I dette tilfellet: ”RED Performance – Vi skaper vekst på nett”

Vi kan nå sette opp en ny annonse med de samme forutsetningene, men med et annet budskap. Dette kan være en annonse hvor vi fremhever produktfordeler, eller kjøpsutløsende handlinger.

Ved å sette opp flere varianter av disse annonsene, kan vi finne ut hva som engasjerer søkerne mest. Hvis annonsen som er identisk med det organiske treffet gir bedre resultater enn vår spesialtilpassede annonse, er ikke den tilpassede annonsen god nok, og vi må prøve nye varianter.

Når det er samlet inn nok data kan vi evaluere om et skreddersydd budskap fungerer, sammenlignet med teksten i et statisk organisk treff.

Etter å ha testet dette over en lengre periode, ser jeg at selv om CTR % (antall klikk per visning) er lik mellom annonsene, gir en skreddersydd betalt annonse opp til hele 40 høyere konverteringsrate og en reduksjon i kostnad per konvertering på 20 % !

Dette kan indikere at vi faktisk kan tape potensielle salg ved å ikke være synlig på egen merkevare!

Tips til å bruke annonseplassen fornuftig

Bruk den ekstra plassen i søkemotoren til å fortelle søkerne mer om produktene dine.

 1. Sørg for at annonsen din komplimenterer det organiske treffet og skap ytterligere verdi for potensielle kunder. Ikke la budskapet i betalt og gratis treff være det samme.
 2. Fortell om alle tilbud i annonsene. Dette vil ikke være mulig i en organisk tekst.
 3. Test skreddersydde annonser kun mot eksisterende medlemmer
 4. Test mer enn bare annonseteksten. Send også brukerne til forskjellige landingssider og se hvordan dette endrer brukeropplevelsen.

2. Overfør kunnskap til andre kanaler og plattformer

Bruk dataen du samler inn i første punkt og viderefør denne lærdommen til andre kanaler. Budskapet som fungerer best mot de som oppsøker merkevaren din, vil mest sannsynlig være et budskap som kan fungere på Facebook, programmatisk, eller andre plattformer.

Benytt også anledningen til å optimalisere de organiske treffene. Test budskap gjennom annonser og implementer tekstene som fungerer i SEO-arbeidet. Hvis både konverteringsraten og klikkraten øker organisk, oppnår vi høyere rangeringer og bedre resultater fra de fortjente mediene.

Optimaliser også forsiden din basert på landingssidene du tester gjennom AdWords.

 1. Landingssider som konverterer bra bør lenkes til via kategori- og forsiden.
 2. Finn elementer (Feks knapper, sidestruktur og skjema) som er viktige for kjøpshandlinger og legg disse inn på nøkkelsider.
 3. Skal du lage ny forside? Test flere forsideforslag gjennom betalt søk før du går live. Da finner du den optimale forsiden, med håndfast data til å gjøre gode beslutninger.

3. Bedre innsikt i kundereisen

Ved å annonsere på eget brand kan vi innhente mer og bedre data på hvilke kundereiser som resulterer i kjøp. Forbrukeres kjøpsadferd er blitt mer kompleks enn tidligere og vi er nødt til å samle data for å forstå dette handlingsmønsteret. Hvor mange ganger har du ikke gjort research, før du til slutt søker direkte på merkevare og kjøper produktet? Hvilket steg fortjener kreditt? Synligheten vi betalte for under research-fasen, eller det siste klikket på merkevare?

Uten en merkevareannonse vil det bli vanskelig å legge dette puslespillet. Etter Google endret organisk-trafikk til kun ”not set”-verdier, vil du heller ikke forstå hva eller hvor denne brukeren kom fra uten en brand-annonse.

Ved å gå bort i fra å attribuere verdier riktig vil du i lengden ende opp med å tape penger, istedenfor å spare kronene du bruker på annonseringen.

4.    Googles algoritmer forandrer seg

Ikke nok med at du mister verdifull data selv, men det påvirker også algoritmene til Google og andre tredjepartssystemer. Google sin nye attribusjonsmodell, som er ”datadrevet”, tar hensyn til hele kundereisen og attribuerer verdi til leddet som har bidratt mest til at salg. Ved å fjerne merkevareannonseringen, tar du også bort Google sin forståelse av kundereisen, som resulterer i feilattribuering i AdWords. Dette påvirker igjen hvor du legger budsjettene dine og hvor lønnsom annonseringen din blir på langsikt.

5. Hva leter kundene etter?

For enhver bedrift vil det være sentralt å forstå hva kundene deres tenker. I Google søk kan vi hente ut lister eksakt på hvilket søk som ble gjort. Det finnes ingen bedre måte å forstå kunden, enn å vite akkurat hva han/hun søkte på når merkevaren ble nevnt.

Bruk søketerminnsikten til å finne hva både eksisterende og nye kunder leter etter assosiert med merkevaren. Dette kan være viktig inspirasjon til nye blogginnlegg, kundebehandling eller nye produkter som bør selges.

6. Hvem er kunden?

Hvem leter egentlig etter produktene? Finn ut hvilken demografi, interesse, eller tidligere kjennskap søkeren hadde med din merkevare. Når du vet hvem som oppsøker merkevaren din, kan du finne data ikke bare på kunder som kjøper produktene dine direkte, men også potensielt verdifulle målgrupper.

7. Gjør det lettere for potensielle kunder å kjøpe produktene

En betalt annonse i Google har fordelen av å kunne vise telefonnummer og veibeskrivelser til dine fysiske lokasjoner. Dette gjør det mulig for søkerne å konvertere direkte fra annonsene. Ved å lette veien til konvertering for potensielle kunder, oppleves kjøpet som mer brukervennlig. Vi kan også måle disse offline-salgene i AdWords, som gir oss et tall på hvor mange leads annonseringen ga utover de standard måleparamterne som rapporteres på.

8. Analyser data fra andre plattformer

På samme måte som andre plattformer kan hente innsikt fra merkevareannonseringen, kan vi også bevise andre plattformers effekt gjennom annonsene. Dette er spesielt interessant når det kommer til offline kanaler som TV og radio. Ved å måle trafikkendringer på brand-søk kan vi finne en indikasjon på hvor mange som leter etter merkevaren, etter å blitt eksponert for reklame. Ettersom Google sporer hver enkelt bruker som klikker på en annonse, kan vi også analysere om kundemønsteret endret seg i tidsrommet hvor TV-reklamen ble vist og se om dette resulterte i flere salg sammenlignet med tidligere trafikk.

Det er viktig å huske at annonsene kan også brukes til å måle merkevarebevissthet over tid. Ser vi på antall visninger av annonsene, kan vi finne antall søk etter merkevaren år for år.

9. Annonser smartere på merkevare

Hvis du vil spare inn penger ved å kutte annonsering på brand, gjør heller annonseringen smarte. Ekskluder søk hvor brukeren allerede har bestemt seg for å kjøpe produktet eller kunder som allerede er trofaste. Dette kan vi gjøre ved å ekskludere eksisterende kundelister og personer som har vært inne på nettstedet flere ganger tidligere. Det kan også være lurt å legge til negative søkeord som ”min side”, ”kundeservice” og ”log in”, ettersom disse personene har andre intensjoner enn å kjøpe produktet.

10. Unngå at andre stjeler dine posisjoner og betal lite per besøkende

I Google søk kan aktører by på konkurrenters merkevare. Ved å gjøre dette kan konkurrentene stjele trafikk og dine kunder. By på egen merkevare for å sikre at du alltid er synlig og forsikre deg om at konkurrenter ikke ligger over deg i søket.

Kostnadene ved å annonsere på egen merkevare er også ofte svært lave. Dermed vurderes de totale fordelene med å annonsere på merkevaren langt høyere, enn den relativt lille kostnaden det utgjør.

Key takeaways :

 1. Skreddersy og test annonsebudskapene. Dette kan gi opp til 40 % flere salg til 20 % lavere kostnader!
 2. Del kunnskap med andre plattformer. Dette gir bedre rangeringer i organisk søk og øker effekten av andre medier.
 3. Tenk attribusjon og skap bedre resultater på toppnivå ved å by mer strategisk.
 4. For at budgivning og attribusjonsmodellene til Google og tredjepartssystemer skal fungere optimalt, er vi nødt til å vite hele kundereisen.
 5. Forstå hva kunden tenker gjennom søketermrapportering
 6. Forstå hvem kunden er gjennom demografier og interesser. Finn målgruppene som er potensielle kunder i fremtiden.
 7. Ikke bare tenk online, kundene dine kjøper produktene og tjenestene dine også offline. Gjør det lett for kunder å komme i kontakt eller finne butikkene dine.
 8. Bruk merkevareannonsering som analyseverktøy, for å bevise effekt av andre kanaler.
 9. Ikke kutt merkevareannonsering. Gjør heller annonseringen smartere, ved å kun vise annonser mot de som trenger det.
 10. Ikke la konkurrenter stjele kundene dine. Vær alltid synlig til lave kostnader per besøkende.

Søkemotoroptimalisering blir viktigere for betalt søk

Google har lenge snakket om feed-baserte annonseløsninger, med automatisk generert tekst- og bildeannoner. En annonse som lages via en feed vil være mer relevant og effektiv, samtidig som den vil gi bedre informasjon til potensielle kunder. Feeds brukes også for å lage dynamiske retargeting bannere, som kan vise annonser basert på et produkt du tidligere har kikket på, eller lagt i handlekurven uten å gjennomføre kjøpet.

På grunn av en rikere opplevelse i bannerne og for søkerne, har Google hentydet at dette kommer til å ta en større del av Google-søk i fremtiden.

Søkemotoroptimalisering blir viktigere

En feed henter meta-data som finnes på nettstedet og videreformidler denne informasjonen, slik at den kan brukes via andre plattformer. For at en feed-annonse skal bli best mulig, er den med andre ord avhengig av at innholdet som finnes på nettstedet ditt er godt. Feed-annonser bruker ikke søkeord som vanlige kampanjer i søk, men finner tittelen til produktet og matcher dette opp med søket som ble gjort. Google bruker altså overskriften (på produktsiden) for å avgjøre om dette er et relevant treff for personen som søker etter dine produkter.

I tillegg til at overskriften hentes, brukes også andre variabler som kjønn, merke, bilde, størrelse, farge og beskrivelse av produktet. Dette hentes automatisk fra nettstedet og gjøres om til en annonse. Desto mer informasjon vi klarer å gi til søkemotorene (eller andre kanaler), jo bedre blir annonsene som genereres.

Det handler derfor i større grad om legge til rette for at Google skal klare å analysere (crawle) nettstedet ditt. Kundene dine vet akkurat hva de vil ha og søkene som gjøres vil gjenspeile dette. Vi søker ikke bare etter ”joggesko”, men ”blå Nike joggesko”, eller ”Nike joggesko for dame”. Å finne trendene i markedet og implementere disse, blir av den grunn mye viktigere enn tidligere.

Søkeordsanalyse

Under er søketrenden for ”blå Nike joggesko” (blå linje) og ”hvit Nike joggesko” (rød linje). Vi ser en tydelig økende tendens til at ”hvite Nike joggesko” er mer populære enn blå. Hvis den originale tittelen til produktet ditt var ”Nike Joggesko Herre, Blå”, kan i dette tilfellet være lurt å utvide tittelen til ”Nike Joggesko Herre, Hvite og blå”, for å bli synlig i flere søk og appelere bedre til søkerne. En annonsør kan også øke budene/synligheten etter trendene, for å imøtekomme etterspørselen i markedet.

Det er også sentralt å forstå hva som faktisk søkes etter, hvis vi skal oppnå optimal synlighet i søkemotoren. Dette må gjøres gjennom strategiske søkeordsanalyser, for å finne den beste tittelen for ditt produkt. Et eksempel på dette er hvis du selger ”Nike Løpesko”, så vil det være mer fornuftig å bruke tittelen ”Nike Joggesko” ettersom analysen sier at det er 3 x flere søk på dette ordet.

Bildet

En viktig del av feed-genererte annonser er bildet. Tenk gjerne nøye over bildene på produktene dine, om disse er av høy kvalitet, gjenspeiler produktet på en god måte og still deg selv spørsmålet om bildet ville passet godt inn i en annonse. Finn gjerne også måter å teste hvilke type bilde som gir best resultater, og skaper det beste blikkfanget for dine produkter.

Trege og ikke mobiloptimaliserte nettsider

Det er lenge vært viktig å sende søkerne til en god landingsside. På grunn av den økte mobiltrafikken tar nå også Google enda større hensyn til trege og ikke mobiloptimaliserte nettsteder. Dette reduserer ikke bare synligheten i organisk søk, men du vil også få færre visninger og belastes en høyere kostnad per klikk gjennom betalt søk. Det blir viktig å gjøre grep på nettstedet slik at du får raskere og mobiltilpassede sider.

Husk

 1. Se over dine viktigste produkter og se til at tittelen er optimalisert
 2. Ta med viktige informasjon av produktet i tittelen som alder, kjønn og farge.
 3. Sjekk hvilke søk som trender og øk synlighet for disse produktene
 4. Finn de beste produktbildene
 5. Bruk mobiloptimaliserte og raske landingssider

Apple can be better than Facebook and Google

Until now we only talked about the two digital platforms, Facebook and Google. Can Apple be the next big platform to challenge them? The answer is yes, and its reason to believe that this is not distant from reality. Bloomberg broke the news that in 2014 Google paid Apple $1 billion to keep its search bar available on iOS. The first impression is that the story seems to be innocuous, but could it be the case that Google is afraid that Apple can be a great competitor in the future? Apple also had a successful history of copying other business models like Google maps, Spotify, fitness tracking and newsreaders. Could the next implementation be an advertising platform? Apple has with no doubt enough resources, expertise and ability to actually do this. Google’s main income is from ads and it would be an interesting thought that Apple could be in a great position to take over the ad market. It has been some releases that may indicate that a new advertising platform will be on its way.

Products that leads to an advantage

Apple search

Apple has their own search engine ”Spotlight” and if you have an IPhone or Mac you most likely used it already. Google’s advantage to competitors has always been search indexation of content and creating relevant SERPS for their users. Apple could on the other hand use all their stored customer data to create their own advanced search engine and they may have one big advantage that could cause Google problems. Apple can in fact reach the user even before they get to Google search!

If you search in Safari, the default browser for Mac and iPhone, you will instantly retrieve suggestions for related searches from Apple. This means that we already will be redirected to a destination before we need to press search. For example when you are looking for information in the Apple search engine, you get the opportunity to download a related app in AppStore, find music in Apple music, find locations for shops and call them directly from your browser (safari). We are likely to see an expansion of the product soon, with even more related suggestions according to your position and historic behavior. This would be the perfect place for Apple to release search engine ads, similar to Google search ads. It will also raise questions about how to search engine optimize content for Apple. In other words, Google may be facing a major competitor.

Apple is also far ahead in the future evolution of search. “Searches” made ​​by voice. SIRI is already a launched product and it will become your personal assistant. It’s predicted that we will have daily communication with our devices, where the mobile will help us complete tasks and answer our questions. The technology is still new and will play a greater role in the future.

Near me functions

The near me functions is one of the newer products from Apple and its not yet released in all countries. If you swipe left you will get a display of your recent contacts and the possibility to find nearby restaurant, bars, shopping and gasoline. In a time where we se increasing searches with local intent this could be a well used product by Apples users. When you choose a category you will be redirected to maps, where Apple finds your current location and display alternatives near you with possibility to guide you to the store with GPS. It could be a great function to place ads, where nearby stores can tell why you should go to them and display their products. It may also be strategies for search engine optimization to get included in the map and get better recommendations from rating services like Trip Advisor, which seems to be an important factor.

 

Apps

Apple has the control of OS and the core app framework. Google becomes the underdog in this case, and it means that Apple has a clear advantage in indexing apps. We know that 80 % of time spent on a phone is inside apps, and use of applications is increasing year on year. With an increasing demand for apps, Google has already made it possible to advertise for and in applications, but they cant track downloads from AppStore (only from Playstore). This is because Apple won’t give away this information to Google. Therefore Apple would be in a great position to start advertising them self’s in the Appstore and gain a strong position at this area.

Imagine the scenario where Apple becomes the main competitor to Google and Facebook. Facebook and Google’s traffic depend on a computer or mobile device to reach their audience and Facebook’s relies on their application to gain traffic. What happens when Apple actually owns the device and the platform the app is downloaded from, that Facebook need?

Cross device

Apples strong brand in the hardware industry differentiates them from Google and Facebook. You wake up and use your IPhone, eat breakfast in front of an Apple TV, keep track of time on your Apple Watch, open your mac in a meeting and gets home to watch news on your tablet.

When you connect all the devices together with the built in software like Safari, ICloud, IMessage, Apple Music, films, maps and own operative systems (OS), you have the perfect combination for successful advertising. ICloud also connects all the devices together, so Apple basically knows everything you are doing through your day.

To succeed as a big digital medium, you need four key factors:

 1. A large user base. The message and advertising must be done in scale.
 2. Content have to be tailored to each user and the platform must have customer data to facilitate accurate target location.
 3. Users must use the platform frequently.
 4. We must be able to measure the performance of the content published.

 

A large user base

With a total market share of 13.9% for mobile in Q2 2015 and 10% of desktop operating system globally, Apple has consolidated a strong position in hardware industry (statista, 2016). In Norway, Apple stands for 60% of all traffic to websites and 90 % tablets (TNS Gallup, 2016). The company even registered a new record in terms of iPhone sales in the first quarter of 2016 (4Q ’15 calendar year), with nearly 75 million units sold in that quarter.

Because of their great position in the hardware industry they have extreme influence at our daily lives. This gives Apple complete control over its user base and can keep users within the Apple universe through multiple channels.

Frequency

Last year was the year where the number of mobile searches went past desktop and this year is mobile purchases going to the greatest. We never leave our phone more than 1 meter away from us and we check our mobile on average 150 times during one day. Apple products are therefore used with great frequency and they become an important part of our life. The rapid development in technology and Apple ‘s ability to deliver next-generation products provides a unique opportunity to not only acquire new customers but also retaining them.

Relevant

ICloud is not only a stroke of genius when it comes to storing data online, but also a detailed profile that Apple can use to target a message to you. Apple also collects information when you use applications. This could be data about your health (through health apps), where you are through GPS, your contact information, who you are talking to and other valuable data. As mentioned earlier, mobile has become an important part of our life, and we are using the device to complete tasks daily. By using the phone, you basically tell Apple what you are doing.

The collection of data is not necessarily a negative thing. You will get better advertising that you actually care about. Let’s say one of your friends is going to a concert, which Apple picks up when the payment occurred your friends phone. Because you type messages with this person, Apple already knows that you are friends and can offer you a ticket to the same concert, with seats near them. This illustrates the power of gathering information from users.

Measurement

You can collect all the data in the world, but if you can’t measure it, it’s no use. Apple clearly has the foundation to measure actions that occur in their systems. The width of their platforms makes it possible for advertisers to find customers in both branding and converting channels. Apple could also be a revolution for measuring cross device. You have a user logged in to every device without thinking about it. This enables Apple to always know when you change device and connect all these movements to the same person.

It means that advertisers can initially show a film on Apple TV, follow it up with a search ad on safari, you call the store and are tracked through GPS when you bought the product in store. We will also finally be able to get detailed data about how long it took before the purchase was completed and illuminate the black holes about customers’ buying process.

 

Apple started out in the hardware, producing physical products. Their ability to adapt and creating the next-generation technology made them one of the largest companies in the software industry as well. The successful history of copying other products combined with the increasing demand for digital advertising and Apples new products today, makes it reasonable that there will be a release related to this. If we look at Apples expertise, resources, large audience, frequency, measurement and possibilities for tailoring a message, it would be likely that we will see some very interesting products for marketing in the future, that may change the industry.

Can Google keyboard (Gboard) be an evolution for search marketing?

The Google application “Gboard” makes it now possible for consumers to use the Google search network directly in their messages. This means that we could have a new way of using the search engine, by communicate and share the information with others. While the app is not released in all countries, it can be wise to start creating strategies for the platform. I have tested the app for a while and I’ve now experienced how the application works. As a paid media specialist I can see the usefulness from a marketing perspective. So why is the application important for marketing?

 What is Gboard?

For anyone who has not had the opportunity to try Gboard, it is a new keyboard for iOS. The application works like any keyboard when typing, but also integrates Google tools to your IPhone. Have you ever been told “just Google it”? By adding the new app you can use Google search, Images and GIF directly in your messages. You can now find restaurant info, flight times, and news articles right from the keyboard.

» Anything you’d search on Google, you can search with Gboard.“

Gboard is available on all keyboards, which allows you to use the features not only in messages, but also in Snapchat , Instagram or Notepad!

 

Search engine optimization

It is particularly interesting when it comes to local search. We know that there already is a significant increase in local searches year on year, but this will improve its importance even more. Let’s say you want to eat with a friend nearby. You will then use the keyboard to find the nearest restaurant. Google will then give you several alternatives with directions, the ability to call, previous ratings and opening hours. You can also make generic searches, by searching for products and find stores nearby. For search engine optimization it means that the importance of a local search strategy increases. For example by not signing up for Google My Business, you can lose the battle for customers locally.

Search engine Land also discovered that the Gboard search results might differ from regular mobile search listings. It seems that news and direct answers is ranking even higher on Gboard. Rajan Patel a principal engineer at Google says

“It’s really early, so we’re kind of experimenting with what the ranking is for the right use case,”

Patel ‘s statement may indicate that Google is currently working with a dedicated algorithm for Gboard. This is interesting for SEO, where it is possible that they have to create an own strategy for this channel.

Paid advertising

In regular mobile search, the results begin with an ad, but the Gboard don’t at this stage. A Google Spokesperson tells that, “We have no current plans around ads in Gboard.”

Currently could mean that we may see paid results after a while? The reach of Google advertising will therefore be available outside Googles own network. Therefore by integrating the service you can target your audience across all channels. The paid results will then be part of the listing suggestions, for example restaurants near you, or other advertisements that are shareable. You can connect with users in a unique situation, where you can create ads that are tailored for sharing, calls and drive more traffic to you physical stores.

Data

If you are logged into Google, they build up a long-term history of things you searched for, which helps them collect data and customize results. Gboard has no such memory. Today Gboard traffic is not recorded, even if you’re logged into Google. This means Gboard don’t collect any personal information or personalize your results in any way. By using the application you will be treated anonymously. Gboard use only your search data to tailor your searches in the short term. A new way to connect still raises the question about Google storing information in the future from your daily messaging activity. By connecting your Google profile to the messages, your behavior pattern can be tracked from cross channels and devices.

Regardless of this, Google made ​​a very user-friendly application with many new features that are going to make the users very exited. If you are interested in learning more about Gboard, you can read more about it at googleblog.

Hvorfor annonsere på Google?

Mange bedrifter stiller seg spørsmålet, hvorfor skal vi starte med annonsering på Google? Vi er i dag mer tilkoblet internett enn noensinne og dette byr på nye utfordringer og muligheter for bedrifter. Vi ser stadig en økende trend hvor kunder sammenligner priser, produkter, leverandører og søker etter informasjon. Ved å ikke være synlig i beslutningsøyeblikket kan vi risikere å miste kunder til konkurrentene.

Her er noen av fordelene ved å annonsere i Google-nettverket, sammenlignet med andre medier:

Google-nettverket

Ved å annonsere i Google-nettverket har vi en unik mulighet til å treffe flere kunder på ulike plattformer. Google er den desidert største søkemotoren med opp til 95 % markedsandel i Norge. Av den totale nettstedstrafikken står søkemotoren i snitt for 65 %, som viser at synlighet er svært viktig. Google har også et bannernettverk som omfatter G-mail, blogger, Youtube, mobilnettsteder, applikasjoner, med mer. Nettverket kan treffe opp til 93 % av alle internettbrukere og er en viktig byggestein for kjøpsbeslutninger på nett.

Målretting i Google

Med en presis målretting kan vi annonsere mot hvem vi vil, hvor vi vil og når vi vil. Google kan med andre ord gi oss muligheten til annonsere mot akkurat de menneskene vi ønsker å treffe. Vi kan treffe vårt publikum basert på:

 • Demografi
 • Interesser
 • Adferd
 • Søkeord (nettsider som inneholder bestemte ord)
 • Plasseringer (bestemte nettsider, for eksempel blogger)

Videre kan vi sette bestemte tider på dagen hvor vi ønsker å være synlig. For eksempel hvis din butikk er åpen mellom klokken 9 – 17, vil annonser bare vises i dette tidsrommet. I tillegg kan vi bestemme i hvilket område vi ønsker at annonsene våre skal vises, som kan være et bestemt land, fylke, en by eller et spesifikt område (inntil 1 km) (Geografisk målretting). Dette gir oss muligheten til å treffe kundegruppen der de er.

Ved å sette disse kriteriene i annonseringen vår, kan vi bruke budsjettet på de menneskene som faktisk betyr noe for oss. Dette fører til svært relevante annonser og mer kostnadseffektiv annonsering og muligheten til bedre kommunikasjon med målgruppen i annonsene.

Treff kunden i kjøpsavgjørende situasjoner

Med søkenettverket til Google kan vi annonsere i søkemotoren. En stor fordel med dette er at vi bare viser annonser for de som søker etter våre produkter eller tjenester. På dette stadiet vet vi at søkerne er i en evalueringsfase eller i en kjøpssituasjon, som gir oss en unik mulighet til å vise produktene eller tjenestene vi tilbyr.

Ved hjelp av remarketing-tag fra Google, kan vi sende nye annonser mot de som har vært inne på siden tidligere eller gjort en bestemt handling. Dette gjør at vi kan påminne tidligere brukere om produkter de har lagt i handlekurven uten å gjennomføre kjøpet, eller gi tilbud på produkter som brukeren har vist interesse for. Vi kan ved hjelp av dette rette oss mot et publikum vi vet er nære å gjennomføre en ønsket handling, og betale kun for de som fortsetter handelen.

Ved å annonsere i søkemotoren betaler vi kun for de som er i en kjøpssituasjon, og med retargeting treffe kunder som tidligere har vist interesse for våre produkter. Disse formatene vil sikre deg svært relevant annonse, til akkurat de menneskene du ønsker å treffe, som vil resultere i bedre ”Return on investment” (ROI).

Mål suksess i Google

Med verktøy som Google Analytics og Google AdWords kan vi få eksakte tall på kostnaden, inntekten, antall leads og hvor mange som har vist engasjement for kampanjen. Sammenlignet med andre medier vil dette gjøre annonseringen din mer målbar. Vi kan ved hjelp av dette rapportere bedre på om kampanjen var vellykket eller ikke, hva som bør forbedres, analyse av publikummet og muligheter til å bruke dataen til å legge en strategi fremover.

Tallene som innhentes er sanntidsdata som gjør at vi kan følge utviklingen av kampanjen time for time. Vi kan derfor bruke denne informasjonen til å gjøre endringer underveis og optimalisere mot suksess.

Betaler kun for de som er interessert

Vi har muligheten til å betale kostnad per klikk (CPC), hvor Google kun belaster deg når en bruker har trykket på annonsen din. Dette vil si at vi bare betaler for de som faktisk har vist interesse for vårt produkt eller vår tjeneste.

Kampanjestyring i Google

Google gir oss muligheten til å styre våre egne dagsbudsjetter når vi vil, som gir god kontroll på hvor mye vi ønsker å brukee hver dag. Dette gir bedre oversikt over kostnadene og større fleksibilitet enn i mange andre medier.

Annonseringstipsene for julen 2015

For at din bedrift skal få det meste ut av julesalget, er det kritisk at du på forhånd har lagt en strategi for hvordan du skal fremstå. Shopping-relaterte søk har økt med 114 % det siste året og det har vært en 120 % økning i kjøpsrelaterte søkeord fra mobil år etter år. Vi sammenligner i større grad produkter opp mot hverandre, og det er derfor viktig å være synlig når en potensiell kunde gjør et søk etter dine produkter. Her er oversikten over de viktigste trendene og hvilke tiltak du kan gjøre for å lykkes i julen 2015.

 Trender du bør være bevisst på i julen:

 • 40 % av alle retail-søk vil skje fra en mobil denne julen.
 • Gaver for menn ble søkt etter tidlig i sesongen (november), og gavesøk til kvinner nærmere julaften.
 • 72 % av potensielle kunder sammenligner produkter på en mobil før de kjøper et produkt eller en tjeneste.
 • Når en kunde har gjort et mobilsøk før et beslutningsøyeblikk, er brukeren 51 % mer sannsynlig til å kjøpe produktet.
 • 66 % sier ”gratis frakt” er et viktig argument for kjøp og 58 % la til produktet i handlekurven på grunn av dette.
 • 65 % starter kjøpet på en mobilenhet, før de betaler på en annen.
 • 9 av 10 sa at lave priser var viktig når de kjøpte produkter på nett.
 • 48 % sa de var ferdig med gavekjøpene før 30 november og hele 25 % var ferdig før 31 oktober.
 • 44 % benyttet seg av førjulssalg.
 • 82 % av smarttelefonbrukere konsulterer seg med mobilen når de er i en butikk.

 

Tiltak du kan gjøre mot høytiden

 

Juster annonseringen din etter kundenes etterspørsel

 1. Fokuser på gaver til menn tidlig.
 2. Juster søkeordene og annonsene dine der etterspørselen for produktene dine er.
 3. Vær sikker på at du er synlig når et mobilkjøp kan oppstå.
 4. Ikke bare se på antall konverteringer for mobil, men se helhetsbildet og beregn assistert verdi.
 5. Planlegg på forhånd julebudsjettet, slik at du er klar for høytiden. Bruk gjerne en benchmark fra året før.
 6. Finn konkurransedyktige benchmarks i markedet og legg en strategi for hvor du kan utkonkurrere konkurrentene.
 7. Optimaliser bud med benchmark-data.
 8. Sett opp automatiske budregler, slik at kontoen er oppdatert til enhver tid.
 9. Vær synlig nær din fysiske butikk for å fange opp lokale stedssøk. Treff de med stedsmålretting og juster bud for å øke synligheten for disse.
 10. Prøv gjerne eCPC budgivning, som dynamisk justerer budene dine i sanntid. Dette basert på sannsynligheten for at en person vil konvertere.
 11. Identifiser når du taper visningsandeler og by mer for disse tidspunktene.

Øk budene dine når:

 1. Din visningsandel er mindre enn konkurrentenes
 2. Når søkevolumet øker
 3. Når konkurrentene sin visningsandel øker

 

Bygg merkevarekjennskap

Gi din kundegruppe en oversikt over hvilke produkter du tilbyr. Gi potensielle kunder gavetipsene de ikke tenker på. Ikke vent på at de skal finne deg!

 1. Benytt bannerannonsering med budskap fokusert på gaveideer.
 2. Kunder bruker i større grad Youtube som hjelpfor å gjøre gode beslutninger. Benytt plattformen og lag videoer som fenger publikummet ditt. Dette kan være for eksempel ”hvordan det gjøres vidoer”.

Vær mobil

Det skjer allerede flere søk på mobiler enn desktop i 10 land (dette inkludert USA og Japan) og 16 % av salg startet på en mobiltelefon, for så å bli fullført på en annen. Dette tyder på at mobil kommer til å ha en stor påvirkning på gavekjøpene. Her er tipsene for mobilannonseringen:

 1. Ikke mist mobiltrafikken. Øk synligheten på mobil ved å være en av de tre øverste annonsene.
 2. Lag en strategi for mobil med spesifiserte annonser, utvidelser og egne mobilbud.
 3. Gjør det enklere for mobilkunder å kjøpe produktene dine fra denne plattformen.
 4. Forbedre mobilsiden og mobilappen din for å gjøre mobilopplevelsen bedre.
 5. Forbedre lastetiden på siden din! Husk: 40 % forventer en lastetid på under 2 sekunder, 47 % vil gå fra siden din om det tar over 3 sekunder og 52 % sier at en rask nettside er viktig for merkevarelojalitet.

Bruk remarketing

Remarketing er svært kostnadseffektivt og vi kan tilby produktene som kundene dine legger vekt på. Dette gir en relevant annonsering, som finner de ekstra konverteringene du ellers ville mistet. I gjennomsnitt ser man en 10 % økning i konverteringer og en 35 % lavere kostnad per konvertering! Ikke bare er det billig, men også raskt og enkelt å implementere. Her er juletipsene for retargeting:

 1. Bruk dynamisk remarketing for mer relevante annonser, ved å vise produkter som de tidligere har kikket på.
 2. Strategiske grunner: 1. Det er flest aktive mobiltelefoner rundt juletider, 2. Mange kunder gjør beslutninger om et kjøp for første gang på lang tid. Et eksempel på dette kan være i form av et sesongbasert kjøp de gjorde på samme tid i fjor. Øk derfor coockie-tiden på remarketing listene til 360 dager.
 3. Treff de som mest sannsynlig vil konvertere.
 4. Start gjerne først med brede remarketing-lister for så snevre de inn mot mer spissede publikum.
 5. Legg inn remarketing-lister for Google Shopping-kampanjen din og etter 5-10 dager med testing, analyser kostnaden per konvertering.
 6. Sett opp remarketing for søk, bannernettverket, og dynamisk remarketing sammen. Skreddersy disse slik at vi kan treffe kunden i alle deler av kjøpsprosessen.
 7. Importer CRM-data med customer match og gi ekstra oppmerksomhet til de som tidligere har vist interesse for din bedrift.

 

Google Shopping

Google Shopping viser produktene dine visuelt i søkemotoren kostnadseffektiv. Dette er en perfekt måte å tilrettelegge annonseringen for den høye etterspørsel i julen. For mobil kan dette blant annet gi 3 ganger så høy klikkrate! Her er tips for Google Shopping:

 1. Sjekk feeden din for feil tidlig og finn produkter som ikke er godkjent.
 2. Se visningsandelen i søkemotoren og øk synligheten for viktige produkter.
 3. Forsikre deg om at du holder deg innenfor Google sine retningslinjer, slik at du unngår feil i produktfeeden.
 4. Skreddersy inndelingen av produktkategorier. For eksempel, rangering av lønnsomme produkter, slik at du kan by forskjellig for dette.
 5. Sett på automatisk fetching av dataen. Daoppdaterer Google alle priser og produkter for deg i løpet av julesalget.
 6. Sett ned fetching-tiden for å få en oppdatert feed.
 7. Gi gjerne kundene en god grunn til å kjøpe produktene dine nå og ikke senere.
 8. Sett inn ”sale_price” eller ”sale_price_effective_date” attributter for tidssensitive promoteringer.
 9. Bruk local inventory ads for promotering av dine butikkprodukter på nett. Påvirk publikummet ditt først på nett, for å få kundene til din fysiske butikk

 

Lag en strategi for produktene dine

For planlegging av annonseringen, still deg selv disse spørsmålene før du starter:

 1. Hvilke av dine produkter er best egnet for julen?
 2. Hvilke produkter er dine bestselgere?
 3. Hva er verdien per kjøp/kunde (hvor mange produkter må vi selge, for at annonseringen skal være lønnsom)?
 4. Hvilke muligheter har du til å påvirke kundene?

Vertikaler som har høyt søkevolum i julen:

 1. Elektronikk
 2. Kjøkkenutstyr
 3. Leker og spill
 4. Mat og grønnsaker

 

Sammendrag for annonsering i julen:

 1. Gjør grep før julen er over. Husk at gavekjøpene skjer tidlig, allerede før november.
 2. Øk budsjettene og vær sikker på at du får med deg all den verdifulle trafikken. Skreddersy annonsene, søkeordene og produktene dine.
 3. Gaver for menn skjer tidlig, mens gaver for kvinner skjer nær julaften.
 4. Finn dine bestselgere og muligheter for å bli synlig for disse.
 5. Påvirk kundene før de går inn i butikken.
 6. Omfavn trendene og bygg strategier for disse.
 7. Mobil er en trafikkdriver nå mer enn noensinne. Alloker mer budsjett til mobil i år.
 8. Søk er ikke nok, bruk remarketing, Google Shopping, bannerannonsering og Youtube.

Slik lykkes du på Google

Verden forandrer seg med stormskritt i en høyteknologisk hverdag. Med denne utviklingen er det viktig for bedrifter å holde tritt, for å levere det markedet etterspør og være konkurransedyktige. Å være synlig på internett er blitt mye viktigere enn tidligere og tall viser at vi i større grad beveger oss over på digitale plattformer. Det foretas i gjennomsnitt 3,5 milliarder søk på søkemotoren til Google hver dag!

For at din bedrift skal kunne lykkes på Google, er det essensielt å vite hvordan de ulike partene i en søkeprosess tenker og hvordan disse er avhengig av hverandre. For å forstå hvorfor Google opptrer som de gjør, må vi først og fremst vite hvilke parter som deltar i søkeprosessen. Vi kan dele denne prosessen inn i tre ulike deler: bedriften, kunden og Google.

 

 

 

Hva ønsker de ulike partene?

Et viktig spørsmål å stille seg selv er hvilken rolle har de ulike partene i søkeprosessen? Et nøkkelord i denne sammenhengen er relevans. Med andre ord, skaper du relevant innhold for Google, kunden og din bedrift, vil dette gi gode resultater i søkemotorene.

Google

Det er viktig å se på Google som en egen bedrift, som selv ønsker å selge et produkt mot sine forbrukere. Deres kunder er søkerne i søkemotoren og Google har et mål om å levere de mest relevante søketreffene for kunden. Dette er avgjørende for at søkeren skal finne det han/hun leter etter og være fornøyd med Google som produkt. Google vil av den grunn premiere nettsteder og annonsører som tilrettelegger for nettopp dette. Dette samspillet mellom annonsøren/nettredaktøren og Google, er derfor viktig for en vellykket annonsering og rangering i organisk søk.

Google gir annonsører en benchmark de kaller kvalitetspoeng, som indikerer hvor relevant annonsen din er. Kvalitetspoengene bergenes ut fra den forventede klikkraten på søkeordet, relevansen mellom søkeordet og annonsen din, og den forventede opplevelsen av landingssiden.

Kunden

Alt faller ned på: hva er det faktisk kunden, eller med andre ord søkerne vil ha? Personen som utfører søket ønsker å få relevante søketreff, for å få svar på informasjonen de ønsker. Google jobber kontinuerlig med å levere relevante nettstedstreff og rangere disse godt slik kunden blir fornøyd.

Hva du ønsker

Fra bedriftens ståsted handler det om å få relevant trafikk til nettstedet. Med tanke på at du kun betaler per person som klikker på en annonse, ønsker vi at de som klikker gjør en verdifull handling på nettsiden. Du må derfor lage annonser som er relevante for publikumet du ønsker å nå ut til, slik at de riktige menneskene trykker på annonsen. Da vil du få mer kvalitetstrafikk til dine landingssider, som gir deg flere konverteringer til lavere kostnader.

Bruk tid for å finne ut hvem som er dine kunder og hvordan skal du tilpasse innholdet i tekstene dine for disse. For husk at når alle partene i sirkelen fornøyd, vil Google rangere deg høyere, du vil motta flere kunder som ønsker å kjøpe dine produkter og du vil øke avkastningen din.

Du som annonsør/nettredaktør må av den grunn lage tilpassede nettsteder og annonser rettet mot kunden, slik at Google kan levere de beste resultatene. Vi må stille oss selv spørsmålene, hva ønsker vi å fortelle kundene våre og hva ønsker vi å bli truffet på? Klarer du å fremstille denne informasjonen på en god måte, belønnes du med bedre synlighet og kvalitetspoeng for annonsene dine.